Blokovanie obsahu pre dospelých pomocou Bezpečného hľadania

Možnosti filtrovania textu, obrázkov a videí pre dospelých tak, aby sa nezobrazovali vo výsledkoch hľadania.

Bezpečné hľadanie zabezpečuje, že sa vo výsledkoch hľadania nezobrazuje obsah pre dospelých. Bezpečné hľadanie možno spustiť rôznymi spôsobmi:

 • V prípade osobných kont vyberte na stránke Nastavenia možnosť Bezpečné hľadanie.
 • Na sieťovej úrovni priraďte www.bing.com na adresu strict.bing.com.
 • V osobných počítačoch namapujte lokalitu www.bing.com na lokalitu strict.bing.com.

Nižšie uvedieme podrobnosti o spôsobe implementácie Bezpečného hľadania pomocou každého z uvedených spôsobov.

Úprava filtrov Bezpečného hľadaniaexpando image
 1. Na stránke Nastavenia kliknite na niektorý z filtrov Bezpečného hľadania:
  • Prísne – filtruje text, obrázky a videá pre dospelých tak, aby sa nezobrazovali vo výsledkoch hľadania.
  • Mierne – filtruje obrázky a videá pre dospelých, nie však text, tak, aby sa nezobrazovali vo výsledkoch hľadania. Toto je predvolené nastavenie.
  • Vypnuté – nefiltruje obsah pre dospelých.
 2. Kliknite na položku Uložiť.
Presmerovanie na sieťovej úrovniexpando image

Ak chcete zabezpečiť prísne výsledky Bezpečného hľadania pre všetkých používateľov v sieti, v smerovači alebo proxy serveri namapujte lokalitu www.bing.com na lokalitu strict.bing.com. Lokalita strict.bing.com zabezpečí, že sa pri všetkých dotazoch vrátia výsledky Bezpečného hľadania na túto IP adresu a ovládacie prvky funkcie Bezpečné hľadanie sa zakážu.

Odporúčame tento spôsob ako najlepšiu možnosť zabezpečenia prísnych výsledkov Bezpečného hľadania pre školy, ktoré sa nezúčastňujú programu Bing v triede. Tento spôsob môžu použiť aj domáci používatelia a podniky, ktoré si chcú tiež zabezpečiť prísne výsledky Bezpečného hľadania.

AK chcete vynútiť Bezpečné hľadanie v sieti, musíte aktualizovať konfiguráciu DNS. Nastavte záznam DNS pre lokalitu www.bing.com na záznam CNAME pre lokalitu strict.bing.com. Radšej než IP adresu lokality strict.bing.com použite záznam CNAME, pretože záznam CNAME bude fungovať aj v prípade, že sa IP adresa pre lokalitu strict.bing.com zmení. Po uskutočnení zmeny DNS sa výsledky budú aj naďalej zobrazovať vašim používateľom vo forme normálnych výsledkov z www.bing.com, no budú zabezpečené prísne výsledky Bezpečného hľadania.

Neodporúčame zablokovať IP adresu pre lokalitu www.bing.com, pretože by to mohlo mať ďalší vplyv na blokovanie ostatných domén spoločnosti Microsoft.

Mapovanie pre jednotlivé počítačeexpando image

Ak chcete zabezpečiť prísne výsledky bezpečného hľadania pre konkrétny počítač, môžete tak urobiť namapovaním lokality www.bing.com na lokalitu strict.bing.com. Tento spôsob bude fungovať napríklad vtedy, ak ste rodičom, ktorý chce zabezpečiť výsledky bezpečného hľadania na počítači svojho dieťaťa. Túto zmenu môžu zrušiť len používatelia, ktorí majú v počítači oprávnenia správcu.

Postup vykonania zmeny:

 1. Vo Windowse stlačte kláves s logom Windows a napíšte výraz Poznámkový blok.
 2. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu aplikácie Poznámkový blok a vyberte možnosť Spustiť ako správca.
 3. Po zobrazení výzvy, či chcete, aby tento program vykonával zmeny, vyberte možnosť Áno.
 4. Otvorte súbor hosts. Vo väčšine inštalácií Windowsu sa nachádza v umiestnení: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
 5. Stlačte kláves s logom Windows, zadajte príkaz cmd a potom stlačte kláves Enter.
 6. Napíšte výraz ping strict.bing.com a zapíšte si výslednú IP adresu. Bude vyzerať asi takto: 204.79.197.220
 7. Vytvorte záznam na konci súboru hosts približne v takejto podobe: 204.79.197.220 www.bing.com
 8. Súbor uložte. Windows odteraz bude používať adresu strict.bing.com na zabezpečenie prísnych výsledkov Bezpečného hľadania v tomto počítači.

Ak je Windows nainštalovaný na inom mieste v počítači, môžete súbor hosts vyhľadať napísaním nasledujúceho príkazu: cd /d %systemroot%\system32\drivers\etc.

Poznámka

Súbor hosts potrebuje skutočnú IP adresu pre strict.bing.com, nie CNAME. V prípade použitia záznamu CNAME súbor hosts nepresmeruje požiadavku na IP adresu pre strict.bing.com.

Niektoré z tu uvedených funkcií nemusia byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

Súvisiace témy

Nahlásiť problém
Ďalšie informácie o funkcii Bezpečné hľadanie

See more videos...