Bezpečnosť pri pozeraní videí

Zistite, ako sa používajú nastavenia bezpečnosti rodiny na webovej lokality Bezpečnosť a zabezpečenie spoločnosti Microsoft.

Obsah dostupný na webovej lokalite Video Bing pochádza z rôznych mediálnych zdrojov.

Rodičia by mali, tak ako vždy, počítač primerane zabezpečiť, aby mali kontrolu nad tým, ako s ním pracujú ich deti. Všetkým rodičom a zákonným zástupcom, ktorí chcú obmedziť prístup k službe Video Bing, odporúčame, aby tak urobili pomocou zdrojov online bezpečnosti opísaných na webovej lokalite Webová lokalita YouthSpark.

See more videos...