Chráňte sa pred malvérom a neoprávneným získavaním údajov

Zistite, prečo vás upozorňujeme na potenciálne škodlivé alebo nebezpečné lokality, a čo môžu vlastníci webových lokalít robiť na ich opravu.

Malvér je skratka pre „malicious software“, teda škodlivý softvér. Ide o program alebo súbor, ktorý slúži na poškodenie alebo narušenie systému, napríklad vírus, červ alebo trójsky kôň. Bing zakáže prepojenia na potenciálne nebezpečné lokality z výsledkov hľadania a upozorní vás, že lokalita by mohla stiahnuť škodlivý softvér, ktorý by poškodil počítač.

Neoprávnené získavanie údajov (označované aj ako phishing /fišing/) predstavuje spôsob oklamania používateľov počítača tak, aby odhalili svoje osobné alebo finančné informácie cez e-mailovú správu, webovú stránku alebo telefonický hovor. Bežne takýto podvod začína e-mailovou správou, ktorá vyzerá ako oficiálne oznámenie z dôveryhodného zdroja, akými sú banka, spoločnosť vydávajúca kreditnú kartu alebo dôveryhodný online predajca. Z e-mailovej správy sú príjemcovia presmerovaní na podvodnú webovú lokalitu, kde majú zadať svoje osobné informácie, akými sú číslo účtu alebo heslo. Tieto informácie sa potom obyčajne použijú na krádež identity. Ďalšie informácie o rozpoznanie e-mailových správ, prepojení alebo telefónnych hovorov, ktoré neoprávnene získavajú údaje.

Prečo je lokalita označená ako škodlivá?

Lokalita sa označí ako škodlivá, keď Bing počas normálneho procesu indexovania na niektorej zo stránok lokality zistí škodlivý obsah. Ten medzi iným zahŕňa útočný kód schopný stiahnuť do počítača škodlivý softvér. Bing odporúča vyhýbať sa návšteve takýchto stránok. Ďalšie informácie o tom, ako sa vyhnúť nebezpečnému sťahovaniu, nájdete na lokalite Centrum bezpečnosti a zabezpečenia spoločnosti Microsoft.

Prečo sa zobrazí iba upozornenie? Prečo sa daná lokalita neodstráni z indexu?

Stránky označené ako škodlivé sú často legitímne lokality zneužité zlomyseľnou treťou stranou bez vedomia vlastníka lokality. Bing sa usiluje poskytnúť vám relevantné a bezpečné výsledky, preto sme sa rozhodli tieto webové stránky v rámci skupiny relevantných výsledkov uvádzať, no upozorniť vás na ne.

Pre vlastníkov webových lokalít

Ak ste vlastníkom webovej lokality, môžete ďalšie informácie o svojej stránke, našom procese posudzovania, nájsť v Pomocníkovi Správca webových lokalít Bing a v našich návodoch:

Niektoré z tu uvedených funkcií nemusia byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

See more videos...