Odosielanie žiadostí o zablokovanie výsledkov týkajúce sa ochrany osobných údajov v EÚ

optional_search_description

13. mája 2014 Súdny dvor Európskej Únie (SDEÚ) rozhodol, že určití používatelia majú právo požiadať vyhľadávacie nástroje o odstránenie výsledkov pre dotazy, ktoré obsahujú meno danej osoby, ak sú tieto výsledky nepresné, irelevantné, už nie relevantné alebo nadbytočné. Ak ste európsky občan a chcete požiadať, aby spoločnosť Microsoft zablokovala výsledky hľadania v službe Bing v reakcii na hľadania s použitím vášho mena, použite tento formulár. Nižšie sú uvedené ďalšie informácie o žiadostiach o zablokovanie týkajúcich sa sociálnych médií.

Upozorňujeme, že Bing nepublikuje daný obsah ani zaň nezodpovedá. Zablokovaním obsahu z určitých výsledkov hľadania v službe Bing sa daný obsah neodstráni z webu. Ak chcete obsah odstrániť z webu, odporúčame vám kontaktovať správcu webovej lokality, na ktorej je obsah publikovaný.

Ak ako vyhľadávací nástroj používate Bing, neuchovávajte výsledky vyhľadávaní. Reagujeme na žiadosti jednotlivcov o vymazanie údajov, a preto je možné, že niektoré adresy URL uvedené vo výsledkoch vašich vyhľadávaní vylúčime zo zoznamu výsledkov. Výsledky vyhľadávaní môžu byť neúplné v dôsledku reakcie služby Bing na žiadosti jednotlivcov o vymazanie údajov.

Odporúčame vám poskytnúť úplné a relevantné informácie ku každej platnej otázke vo formulári. Poskytnuté informácie použijeme na vyhodnotenie vašej žiadosti. Môžeme tiež zvážiť použitie iných zdrojov informácií nad rámec formulára na overenie a doplnenie informácií, ktoré poskytnete. Pri kontrole vami poskytnutých informácií je spoločnosť Microsoft zaviazaná chrániť vaše osobné údaje v súlade s naším prehlásením o ochrane osobných údajov.

V súlade s rozhodnutím SDEÚ nám vami poskytnuté informácie pomôžu posúdiť rovnováhu medzi vaším individuálnym súkromným záujmom a verejným záujmom o ochranu slobody prejavu a voľnej dostupnosti informácií v súlade s európskym právom. V dôsledku toho podanie žiadosti nezaručuje, že určitý výsledok hľadania bude zablokovaný. V úzkej spolupráci s miestnymi orgánmi na ochranu údajov a inými subjektmi zabezpečíme, aby bol náš postup pri vyhodnocovaní žiadostí o zablokovanie výsledkov hľadania v súlade s budúcim usmernením týkajúcim sa implementácie rozhodnutia SDEÚ. Ak nesúhlasíte s naším rozhodnutím o vašej žiadosti o zablokovanie určitých výsledkov, môžete kontaktovať miestny orgán na ochranu údajov.

Vzhľadom na mnohé nastolené otázky o požadovanom spôsobe implementácie rozhodnutia SDEÚ môže po sprístupnení dodatočných usmernení dôjsť k zmene formy a súvisiacich postupov. Podania môžu byť v priebehu času prehodnotené.

Bing dostáva žiadosti o zablokovanie používateľských profilov, fotografií a URL adries vzťahujúcich sa na rôzne lokality sociálnych médií z výsledkov hľadania Bing. Ak ste na lokalitách sociálnych médií vytvorili alebo uverejnili obsah, ktorý chcete zablokovať, odstrániť alebo odobrať z výsledkov hľadania v službe Bing aj iných vyhľadávacích nástrojoch, skúste použiť nástroje a postupy na odstránenie obsahu dostupné z týchto lokalít sociálnych médií. Tieto nástroje a postupy sú pravdepodobne najúčinnejším spôsobom na odstránenie obsahu sociálnych médií z výsledkov hľadania.

See more videos...