Vypnutie alebo zapnutie histórie hľadania

Informácie o zobrazení, vymazaní, vypnutí alebo zapnutí histórie hľadania.

V histórii hľadania sa zobrazujú hľadané položky, dátumy hľadaní a lokality, ktoré ste navštívili. Na základe výsledkov, na ktoré ste klikli, môže pomôcť aj pri zlepšovaní výsledkov hľadania.

Vypnutie histórie hľadaniaexpando image

Keď je história hľadania vypnutá, nič nové sa do nej nepridáva. Vaša existujúca história sa neodstráni. Ak chcete históriu hľadania odstrániť, treba ju vymazať.

 • Na stránke História hľadania v časti Zmena nastavení histórie kliknite na položku Vypnúť.
Poznámka

Ak sa história hľadania nedá vypnúť, v prehliadači zapnite JavaScript a súbory „cookie“ a skúste to znova.

Zapnutie histórie hľadaniaexpando image
 • Na stránke História hľadania v časti Zmena nastavení histórie kliknite na položku Zapnúť.
Vymazanie histórie hľadaniaexpando image
 • Ak nie ste prihlásení

  Ak chcete vymazať z histórie jedno hľadanie, na stránke História hľadania kliknite na položku X vedľa hľadania, ktoré chcete odstrániť.

  Ak chcete vymazať celú históriu hľadania, na stránke História hľadania v časti Zmena nastavení histórie kliknite na položku Vymazať všetko. Tým sa odstráni história hľadania v tomto zariadení.

 • Ak ste prihlásení v Konto Microsoft

  Na svojej stránke Microsoft Tabuľa ochrany osobných údajov v časti Vymazanie histórie hľadania kliknite na položku Vymazať históriu hľadania a kliknite na položku Vymazať. Tým sa odstráni všetka história hľadania histórie hľadania pre vaše Konto Microsoft.

 • Ak ste prihlásení v pracovnom alebo školskom konte

  Na stránke História hľadania v časti Vymazanie histórie hľadania kliknite na položku Vymazať všetko, potom kliknite na tlačidlo Áno. Tým sa odstráni všetka história hľadania spojená s kontom.

Zobrazenie histórie hľadaniaexpando image
 1. Na ľubovoľnej stránke Bing.com kliknite na ikonu ikona s tromi čiarami v pravom hornom rohu a kliknite na položku História hľadania.
 2. Ak chcete históriu hľadania zobraziť podľa typu alebo dátumu, použite ponuky nad históriou hľadania.

Niektoré z tu uvedených funkcií nemusia byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

Súvisiace témy

Vypnutie alebo zapnutie návrhov hľadania
Blokovanie obsahu pre dospelých pomocou Bezpečného hľadania

See more videos...