Zdravotnícke informácie v službe Bing

Zistite, ako Bing v spolupráci s odborníkmi kontroluje náš zdravotnícky obsah.

Zdravotnícke informácie v službe Bing pochádzajú od dôveryhodných partnerov pre zdravotnícky obsah a z vedomostného grafu Bing. Informácie o mnohých zdravotných problémoch kontroluje panel zdravotníckych odborníkov.

Aké zdravotnícke informácie sú dostupné v službe Bing?

  • Zdravotné problémy: Informácie o príčinách, symptómoch, prevencii, komplikáciách, diagnózach, liečbe a špecialistoch, s ktorými možno problémy konzultovať.
  • Diagnostické testy: Informácie o tom, ako sa pripraviť, čo očakávať, informácie o rizikách a komplikáciách a o tom, ako interpretovať výsledky testov.
  • Liečebné postupy: Informácie o tom, čo očakávať pred procedúrami, počas nich a po ich skončení, ako aj o rizikách a komplikáciách.
  • Symptómy: Informácie o najčastejších príčinách, o tom, kedy je potrebné vyhľadať lekára, a o možnostiach svojpomoci.
  • Lieky: Informácie o vedľajších účinkoch, interakciách a upozorneniach.

Z akých zdrojov čerpá Bing zdravotnícke informácie?

Informácie o liekoch v službe Bing pochádzajú zo služby First Databank a z ďalších zdravotníckych webových lokalít. Informácie o zdravotných problémoch, symptómoch, testoch a procedúrach poskytuje centrum Focus Medica. Tieto informácie kontroluje panel zdravotníckych odborníkov. Panel nekontroluje konkrétne výrazy vyhľadávané v službe Bing ani výsledky zobrazované k daným výrazom. Aktuálni členovia tohto panela:

  • Dr. Bo Burns, DO, FACEP, The George Kaiser Family Foundation, predseda pre oblasť urgentnej medicíny (University of Oklahoma)
  • Dr. Ilya Aleksandrovskiy, MD (University at Buffalo)
  • Dr. Patrick Kearns, MPH (Harvard Medical School), PGCert Med Ed (University of Glasgow), MRCP UK
  • Dr. Rahul S. Gandhi, MPH (Harvard Medical School), MBChB (University of Auckland)

Pri vyhľadávaní zdravotníckych informácií sa vám môže zobraziť sekcia s názvom Ľudia tiež hľadajú. Informácie v tejto sekcii pochádzajú z údajov o správaní pri vyhľadávaní a z nášho vedomostného grafu.

Ak hľadáte symptóm, môže sa vám zobraziť sekcia s názvom Súvisiace zdravotné problémy. Informácie v tejto sekcii pochádzajú z výsledkov vyhľadávania a z nášho vedomostného grafu. Relevanciu týchto výsledkov kontrolujeme.

Akým spôsobom poskytuje Bing zdravotnícke informácie v iných jazykoch?

Bing preberá zdrojové údaje v angličtine zo služieb tretích strán a prekladá ich. Tam, kde je to vhodné, pridávame aj údaje zo zdravotníckych webových lokalít špecifických pre daný trh. Preklady zdravotníckych informácií slúžia len ako referencia, nie ako zdravotné odporúčania. Spoločnosť Microsoft uvedené informácie neskontrolovala a nemôže zaručiť ich dokonalú presnosť.

Kedy sa obrátiť na zdravotníckeho odborníka

Zdravotnícke informácie v službe Bing nepredstavujú zdravotné odporúčania a nevzťahujú sa na každého. V prípade zdravotného problému sa obráťte na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V prípade naliehavého zdravotného problému sa okamžite obráťte na svojho lekára alebo zavolajte na miestne číslo záchrannej služby.

Ako nahlásiť nesprávne informácie

Ak máte pripomienky k zdravotníckym informáciám v službe Bing, použite prepojenie na odoslanie pripomienok, ktoré sa nachádza na konci každej stránky.

Poznámka

Zdravotnícke informácie sa poskytujú len k najčastejšie hľadaným témam a nemajú slúžiť ako vyčerpávajúci zoznam problémov alebo druhov liečby.

See more videos...