Informácie o osobnej bezpečnosti pre Moje miesta

Rady, ktoré vám pomôžu zostať v bezpečí pri vytváraní miest v Mapách Bing. Deti mladšie než 13 rokov by miesta vytvárať nemali.

Verejné miesta sa dajú vyhľadať a zobrazujú sa ako výsledky pridané používateľmi. Ak zoznam miest zmeníte na súkromný, tieto miesta sa nebudú dať vyhľadať, webovú adresu však budete môcť aj naďalej zdieľať. Verejné miesta sú dostupné všetkým používateľom na internete, preto pri ich ukladaní podniknite určité bezpečnostné opatrenia.

Prečítajte si Pravidlá správania vo Windowse, aby sa vám nestalo, že ich omylom porušíte. Deti mladšie než 13 rokov by miesta vytvárať nemali.

Ak chcete zostať v bezpečí, riaďte sa zdravým rozumom a nasledujúcimi radami:

  • Vždy majte na pamäti svoju bezpečnosť: Nezverejňujte informácie, ktoré nemajú čítať neznámi ľudia. Nezabudnite ani na bezpečnosť svojej rodiny a priateľov.
  • Strážte si identitu: Neuvádzajte svoje skutočné meno, názov školy, názov tímu, miesto svojho pracoviska ani žiadne ďalšie informácie, na základe ktorých vás možno identifikovať.
  • Strážte si domácu adresu: Nehovorte neznámym ľuďom, kde bývate.
  • Nechajte si svoj osobný plán pre seba: Dajte si pozor, aby nikto cudzí nevedel, kedy ste doma sami.
  • Poriadne si pozrite svoje fotografie: Dajte si pozor, aby fotografie neobsahovali čísla domov, štátne poznávacie značky áut ani iné podrobnosti umožňujúce identifikáciu.
  • Skontrolujte skryté údaje: Dajte si pozor, aby metaúdaje a vlastnosti fotografií neobsahovali informácie, na základe ktorých vás možno identifikovať.
  • Skontrolujte si prepojenia: Neuvádzajte prepojenia na webové lokality ani blogy, na ktorých sa nachádzajú informácie, pomocou ktorých vás možno identifikovať.
  • Myslite na bezpečnosť všetkých ostatných: Neuvádzajte žiadne informácie (ani prepojenie na ne), na základe ktorých možno identifikovať niekoho iného, a nedovoľte nikomu inému, aby uviedol vaše osobné údaje alebo prepojenie na ne.

Niektoré z tu uvedených funkcií nemusia byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

Súvisiace témy

Prehľad o nájdených položkách
Odoslanie odozvy alebo nahlásenie sťažnosti

See more videos...