Pridanie a správa záznamu o firme

Pomocou portálu Bing Places for Business môžete pridať alebo zmeniť výsledok hľadania pre svoju firmu.

Ak chcete pridať alebo zmeniť informácie o svojej firme vo výsledkoch hľadania služby Mapy Bing, pomocou portálu Portál Bing Places for Business vyberte alebo aktualizujte záznam o svojej firme.

Niektoré z tu uvedených funkcií nemusia byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

See more videos...