Klávesové skratky

Pomocou klávesových skratiek môžete Mapy Bing používať efektívnejšie.

Klávesové skratky vám pri používaní služby Mapy Bing môžu ušetriť veľa času.

Úloha Stlačte
Prepnutie na zobrazenie ciest R
Prepnutie na letecký pohľad A
Prepnutie na letecký pohľad s označeniami H
Prepnutie na zobrazenie z vtáčej perspektívy O
Prepnutie na zobrazenie z vtáčej perspektívy s označeniami B
Prepnutie na zobrazenie agentúry Ordnance Survey* S
Priblíženie ZNAK PLUS (+)
Vzdialenie ZNAK MÍNUS (-)
Otočenie doprava v zobrazení z vtáčej perspektívy CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA
Otočenie doľava v zobrazení z vtáčej perspektívy CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

*Dostupné len na vybraných trhoch

See more videos...