Prístup ku kontu Facebook z panela Bing

Zistite, ako sa prihlásiť na Facebook, aktualizovať svoj stav, komentovať aktualizácie od priateľov a ešte omnoho viac.

Tlačidlo Facebook v aplikácii Panel Bing vám umožňuje jednoducho zobraziť aktualizácie stavu, fotografie a správy vašich priateľov v službe Facebook. Okamžite môžete aktualizovať svoj stav, komentovať aktualizáciu stavu svojich priateľov, prípadne kliknúť na položku Páči sa mi to a mať stále prístup k novým správam, upozorneniam a žiadostiam o priateľstvo.

Prihlásenie do konta Facebookexpando image
Poznámka

Povolenia, ktoré tu zadáte, sa budú vzťahovať na Panel Bing aj na Bing. To znamená, že pripojením služby Facebook k aplikácii Panel Bing tiež pripájate Facebook k hľadaniu v službe Bing.

 1. Kliknite na tlačidlo FacebookObrázok tlačidla Facebook na paneli Bing v aplikácii Panel Bing.
 2. Kliknite na položku Prihlásiť sa v službe Facebook.
 3. Zadajte svoju e-mailovú adresu aj heslo a potom kliknite na položku Prihlásiť sa.
 4. Pri prvom kliknutí na tlačidlo Facebook vás Bing vyzve na udelenie povolenia na prístup k vašim informáciám. Kliknite na položku Povoliť.

  Vaše údaje zostanú súkromné a neuložia sa do vášho počítača ani na iné miesto. Povolenie stačí udeliť iba raz.

Bing používa tieto povolenia s cieľom poskytnúť vám vylepšené výsledky hľadania a prispôsobenejšie prostredie. To všetko pomocou vašich priateľov zo služby Facebook. Zobrazené výsledky hľadania v sociálnych sieťach využívajú verejne dostupné informácie a v prípade udelenia povolenia aj súkromné informácie zo služby Facebook na to, aby sa ako prvé zobrazili najrelevantnejšie výsledky.

Bing s nikým automaticky nezdieľa žiadne informácie. Zdieľate len hľadania, výsledky a komentáre, ktoré ste sa rozhodli uverejniť v službe Facebook zo služby Bing, ako aj označenia Páči sa mi to, fotografie a verejné informácie, ktorých zdieľanie ste povolili.

Odhlásenie z konta Facebookexpando image
 1. Kliknite na tlačidlo FacebookObrázok tlačidla Facebook na paneli Bing v aplikácii Panel Bing.
 2. Kliknite na tlačidlo šípky v pravom hornom rohu.
 3. Kliknite na položku Odhlásiť sa.
Aktualizácia stavuexpando image
 1. Kliknite na tlačidlo FacebookObrázok tlačidla Facebook na paneli Bing v aplikácii Panel Bing.
 2. Kliknite do textového poľa v hornej časti okna Facebook.
 3. Zadajte novú správu o svojom stave a kliknite na položku Zdieľať.
Komentovanie aktualizácie priateľaexpando image

Informačný kanál s aktualizáciami v okne Facebook na paneli Panel Bing zobrazuje najnovšie aktualizácie stavu vašich priateľov.

 1. Kliknite na tlačidlo FacebookObrázok tlačidla Facebook na paneli Bing v aplikácii Panel Bing.
 2. Pod aktualitou, ku ktorej chcete pridať komentár, kliknite na položku Komentár.
 3. Zadajte správu a kliknite na položku Komentár.
Označenie aktualizácie priateľa možnosťami Páči sa mi to alebo Nepáči sa mi toexpando image
 1. Kliknite na tlačidlo FacebookObrázok tlačidla Facebook na paneli Bing v aplikácii Panel Bing.
 2. Pod aktualitou kliknite na možnosť Páči sa mi to alebo Nepáči sa mi to.
Zobrazenie komentárov od ostatnýchexpando image
 1. Kliknite na tlačidlo FacebookObrázok tlačidla Facebook na paneli Bing v aplikácii Panel Bing.
 2. Celkový počet komentárov (ak nejaké sú), ktoré ostatní používatelia služby Facebook uverejnili pri príslušnej aktualizácii, sa zobrazuje vedľa ikony komentára Obrázok ikony facebookového komentára na paneli Bing. Ak chcete komentáre zobraziť, kliknite na ikonu komentára.
 3. Ak je komentárov viac, než sa zobrazuje z aplikácie Panel Bing, kliknutím na položku Zobraziť všetky otvoríte zoznam komentárov na webovej lokalite Facebook.
Zobrazenie počtu označení Páči sa mi to pri aktualizáciiexpando image
 1. Kliknite na tlačidlo FacebookObrázok tlačidla Facebook na paneli Bing v aplikácii Panel Bing.
 2. Celkový počet označení Páči sa mi to (ak nejaké sú), ktoré ostatní používatelia služby Facebook uverejnili pri jednotlivých aktualizáciách, sa zobrazuje vedľa ikony Páči sa mi to Obrázok ikony Páči sa mi to na Facebooku na paneli Bing.
Zobrazenie najnovších fotografií, ktoré uverejnili vaši priateliaexpando image
 1. Kliknite na tlačidlo FacebookObrázok tlačidla Facebook na paneli Bing v aplikácii Panel Bing.
 2. Kliknite na položku Fotografie.
 3. Postupujte takto:
  • Názov albumu alebo popis fotografie zobrazíte tak, že ukážete kurzorom na album alebo fotografiu.
  • Fotografiu otvoríte na webovej lokalite Facebook tak, že na danú fotografiu kliknete.
Zobrazenie žiadostí o priateľstvoexpando image
 1. Kliknite na tlačidlo FacebookObrázok tlačidla Facebook na paneli Bing v aplikácii Panel Bing.
 2. Ak máte žiadosti o priateľstvo, počet žiadostí sa zobrazí vedľa ikony Žiadosti o priateľstvo Obrázok ikony žiadosti o priateľstvo na Facebooku na paneli Bing. Žiadosti zobrazíte kliknutím na ikonu Žiadosti o priateľstvo.
 3. Ak máte viac žiadostí o priateľstvo, než sa zobrazuje z aplikácie Panel Bing, kliknutím na položku Zobraziť všetky otvoríte zoznam komentárov na webovej lokalite Facebook.
 4. Ak chcete odpovedať na žiadosť o priateľstvo, kliknite na meno osoby a vyberte, či jej žiadosť prijímate alebo odmietate.
Zobrazenie správexpando image
 1. Kliknite na tlačidlo FacebookObrázok tlačidla Facebook na paneli Bing v aplikácii Panel Bing.
 2. Ak máte neprečítané správy, počet správ sa zobrazí vedľa ikony Správy Obrázok ikony facebookových správ na paneli Bing. Zoznam správ zobrazíte kliknutím na ikonu Správy.
 3. Ak máte viac správ, než sa zobrazuje z aplikácie Panel Bing, kliknutím na položku Zobraziť všetky otvoríte zoznam správ na webovej lokalite Facebook.
 4. Ak chcete otvoriť správu na webovej lokalite Facebook, kliknite na názov správy. Názvy neprečítaných správ sa zobrazujú tučným písmom.
Zobrazenie oznámeníexpando image
 1. Kliknite na tlačidlo FacebookObrázok tlačidla Facebook na paneli Bing v aplikácii Panel Bing.
 2. Ak máte nejaké oznámenia, počet oznámení sa zobrazí vedľa ikony Oznámenia Obrázok ikony facebookových oznámení na paneli Bing. Zoznam oznámení zobrazíte kliknutím na ikonu Oznámenia.
 3. Ak máte viac oznámení, než sa zobrazuje z aplikácie Panel Bing, kliknutím na položku Zobraziť všetky otvoríte zoznam oznámení na webovej lokalite Facebook.
 4. Ak chcete otvoriť zdroj oznámenia na webovej lokalite Facebook, kliknite na nadpis oznámenia.
Vypnutie upozornení Facebookuexpando image

Na tlačidle Facebook v aplikácii Panel Bing sa môžu zobraziť kontextové upozornenia, keď vám priatelia odošlú správu alebo keď dostanete nové oznámenie alebo žiadosť o priateľstvo zo služby Facebook. Aplikácia Panel Bing kontroluje novú aktivitu v službe Facebook každých desať minút.

 1. Kliknite na tlačidlo FacebookObrázok tlačidla Facebook na paneli Bing v aplikácii Panel Bing.
 2. Kliknite na položku Možnosti.
 3. Začiarknite políčko Zobraziť upozornenia na nové správy v službe Facebook, oznámenia a žiadosti o priateľstvo.
 4. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.
Poznámky
 • Na tlačidle Facebook sa zobrazí upozornenie vždy, keď dostanete novú žiadosť o priateľstvo, oznámenie alebo správu od vášho posledného kliknutia na tlačidlo Facebook.
 • Informačný kanál s aktualizáciami v okne Facebook na paneli Panel Bing nezobrazuje aktualizácie z niektorých aplikácií, napríklad Farmville.
 • Ak sa funkcie popísané v tejto téme nezobrazujú, je možné, že nemáte najnovšiu verziu aplikácie Panel Bing. Ak ju chcete nainštalovať, prejdite na stránku Stránka na stiahnutie panela Bing.
 • Niektoré z tu uvedených funkcií nemusia byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

Súvisiace témy

Informácie o paneli Bing
Panel Bing sa nezobrazuje
Výber a usporiadanie tlačidiel panela Bing
Konverzácia s priateľmi z Facebooku

See more videos...