Panel Bing sa nezobrazuje

Tipy na riešenie problémov, ktoré môžete vyskúšať, keď sa panel Bing nezobrazuje.

Ak sa Panel Bing po inštalácii nezobrazuje v prehliadači Internet Explorer, skontrolujte, či ste neotvorili prehliadač Internet Explorer a nevybrali možnosť Spustiť ako správca. Panel Bing sa neotvorí v oknách prehliadača Internet Explorer, ktoré boli otvorené pomocou konta správcu.

Ak ste nespustili prehliadač Internet Explorer ako správca, postupujte takto:

Zapnutie panela Bing v Internet Exploreri 8expando image
  1. V pravom hornom rohu prehliadača Internet Explorer kliknite na tlačidlo Nástroje Obrázok tlačidla nástrojov v Internet Exploreri a potom kliknite na položku Panely s nástrojmi.
  2. V rozbaľovacom zozname s možnosťami kliknite na položku Panel Bing. Obrázok podponuky panela s nástrojmi v Internet Exploreri
Zapnutie panela Bing v Internet Exploreri 9expando image
  1. V pravom hornom rohu prehliadača Internet Explorer kliknite na ikonu Nástroje Obrázok ikony nástrojov v Internet Exploreri a potom kliknite na položku Spravovať doplnky. Obrázok ponuky nástrojov v Internet Exploreri
  2. Na ľavej table kliknite na položku Panely s nástrojmi a rozšírenia. Obrázok položky používateľského rozhrania Spravovať doplnky v Internet Exploreri
  3. Ak je v stĺpci Stav na pravej table stav Vypnuté, kliknite na položku Zapnúť.
Panel Bing sa po zapnutí nezobrazuje v prehliadači Internet Explorer 8 alebo 9expando image
  1. Na paneli s ponukami prehliadača Internet Explorer kliknite na možnosť Zobraziť.

    Ak položku Zobraziť nevidíte, stlačením klávesu ALT zobrazte panel s ponukami.

  2. Ukážte na možnosť Panely s nástrojmi a potom kliknite na položku Panel Bing.

Súvisiace témy

Inštalácia panela Bing

See more videos...