Výber a usporiadanie tlačidiel panela Bing

Pridajte alebo premiestnite tlačidiel na paneli Bing alebo ich odstráňte.

Panel Bing umožňuje pridávať a odstraňovať tlačidlá či meniť poradie zobrazovania tlačidiel.

 1. Na pravej strane aplikácie Panel Bing kliknite na tlačidlo Nastavenia Obrázok ikony nastavení panela Bing.
 2. Na karte Aplikácie postupujte takto:
  • Ak chcete pridať tlačidlo, vyberte ho zo zoznamu Ďalšie aplikácie, ktoré môžete pridať a kliknite na položku Pridať.
  • Ak chcete tlačidlo odstrániť, vyberte ho zo zoznamu Aplikácie, ktoré už sú na paneli s nástrojmi a kliknite na položku Odstrániť.
  • Ak chcete tlačidlo premiestniť, vyberte ho zo zoznamu Aplikácie, ktoré už sú na paneli s nástrojmi a pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol zmeňte jeho pozíciu.
 3. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.
Poznámky
 • Pole hľadania aplikácie Panel Bing nemožno odstrániť.
 • Ak sa po pridaní na Panel Bing tlačidlo nezobrazuje, rozšírte okno prehliadača Internet Explorer.
 • Ak sa funkcie popísané v tejto téme nezobrazujú, je možné, že nemáte najnovšiu verziu aplikácie Panel Bing. Ak ju chcete nainštalovať, prejdite na stránku Stránka na stiahnutie panela Bing.

Súvisiace témy

Informácie o paneli Bing
Inštalácia panela Bing

See more videos...