Zobrazenie cestných máp z panela Bing

Na paneli Bing môžete zobraziť mapy a získať navigačné pokyny a dopravné informácie.

Pomocou tlačidla Mapy v aplikácii Panel Bing môžete zobraziť cestné a letecké mapy zo služby Mapy Bing. Získajte dopravné informácie, adresy z mapy a navigačné pokyny – nemusíte ani odísť z aktuálnej webovej stránky.

Zobrazenie mápexpando image
 1. Kliknite na tlačidlo Mapy Obrázok tlačidla Mapy na paneli Bing v aplikácii Panel Bing.
 2. Postupujte takto:
  • Ak chcete prejsť na konkrétnu lokalitu, zadajte do poľa nad mapou adresu a kliknite na položku Hľadať.
  • Ak chcete mapu posunúť na novú lokalitu, kliknite na mapu a potiahnite ju.
  • Ak chcete mapu priblížiť alebo oddialiť, kliknite na tlačidlá plus a mínus v okne mapy alebo kliknite na mapu a použite koliesko myši.
  • Ak chcete priblížiť konkrétnu lokalitu na mape, dvakrát kliknite na lokalitu.
Zmena štýlu mapyexpando image
 1. Kliknite na tlačidlo Mapy Obrázok tlačidla Mapy na paneli Bing v aplikácii Panel Bing.
 2. Postupujte takto:
  • Ak chcete zobraziť letecké snímky aktuálnej oblasti na mape, kliknite na položku Letecký pohľad. Letecké snímky nie sú k dispozícii pre všetky oblasti. Ak sa nezobrazia žiadne letecké snímky, skúste mapu priblížiť alebo oddialiť.
  • Ak chcete zobraziť cestnú mapu aktuálnej oblasti na mape, kliknite na položku Cesta.
  • Ak chcete na mape zobraziť informácie o aktuálnej dopravnej situácii, kliknite na položku Doprava. Údaje o dopravnej situácii sú k dispozícii pre väčšinu metropolitných oblastí.
Zmena predvolenej lokalityexpando image
 1. Kliknite na tlačidlo Mapy Obrázok tlačidla Mapy na paneli Bing v aplikácii Panel Bing.
 2. Kliknite na položku Možnosti.
 3. Zadajte adresu lokality, ktorú chcete zobraziť po kliknutí na tlačidlo Mapy, napríklad vašu domácu adresu.
 4. Kliknite na položku Uložiť.
Získanie navigačných pokynov z predvolenej lokalityexpando image
 1. Kliknite na tlačidlo Mapy Obrázok tlačidla Mapy na paneli Bing v aplikácii Panel Bing.
 2. Ako predvolenú lokalitu nastavte začiatočný bod vašej cesty (napríklad vašu domácu adresu).
 3. Do poľa nad mapou zadajte cieľovú adresu a kliknite na položku Hľadať.
 4. Mapa prejde na cieľovú lokalitu a špendlíkom zvýrazní vami zadanú adresu. Ak chcete otvoriť webovú lokalitu Mapy Bing a zobraziť navigačné pokyny, ukážte kurzorom na špendlík a kliknite na položku Získať navigačné pokyny v službe Bing.
Zapnutie a vypnutie odporúčaných lokalítexpando image

Po návšteve niektorých webových lokalít, napríklad stránky maloobchodného predajcu, zobrazí tlačidlo Mapy v aplikácii Panel Bing novú ikonu. V takom prípade kliknite na tlačidlo Mapy a zobrazte relevantnú lokalitu, napríklad najbližšiu maloobchodnú predajňu od vašej predvolenej lokality. Ak nechcete, aby vám Panel Bing týmto spôsobom odporúčal lokality, odporúčania môžete vypnúť.

 1. Kliknite na tlačidlo Mapy Obrázok tlačidla Mapy na paneli Bing v aplikácii Panel Bing.
 2. Kliknite na položku Možnosti.
 3. Začiarknite políčko Zobrazovať na mape najbližšie pozície podnikov, ktorých webové lokality navštívim alebo jeho začiarknutie zrušte.
 4. Kliknite na položku Uložiť.
Poznámky
 • Ak sa funkcie popísané v tejto téme nezobrazujú, je možné, že nemáte najnovšiu verziu aplikácie Panel Bing. Ak ju chcete nainštalovať, prejdite na stránku Stránka na stiahnutie panela Bing.
 • Niektoré z tu uvedených funkcií nemusia byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

Súvisiace témy

Informácie o paneli Bing
Panel Bing sa nezobrazuje
Výber a usporiadanie tlačidiel panela Bing

See more videos...