Informácie o počasí

Na paneli Bing môžete zobraziť aktuálne poveternostné podmienky a päťdňovú predpoveď počasia.

Pomocou tlačidla Počasie v aplikácii Panel Bing môžete zobraziť informácie o počasí a predpoveď počasia pre viaceré svetové mestá. Môžete tiež vybrať predvolené mesto a aktuálne poveternostné podmienky v ňom zobraziť prehľadne priamo na tlačidle Počasie.

Zobrazenie správ o počasíexpando image

Tlačidlo Počasie automaticky zobrazí aktuálne informácie o počasí vo vami predvolenej lokalite v grafickej podobe. Ďalšie informácie o počasí získate vykonaním niektorého z týchto krokov:

 • Ak chcete zobraziť podrobné informácie o aktuálnych poveternostných podmienkach a päťdňovú predpoveď pre vašu predvolenú lokalitu, kliknite na tlačidlo Počasie Obrázok tlačidla Počasie na paneli Bing.
 • Ak chcete zobraziť podrobné informácie o aktuálnych poveternostných podmienkach v inej lokalite, kliknite na tlačidlo Počasie Obrázok tlačidla Počasie na paneli Bing a pomocou tlačidiel so šípkou doľava a doprava sa posúvajte medzi predpoveďami počasia pre ďalšie lokality, ktoré ste pridali.
Pridanie lokality alebo zmena predvoleného mestaexpando image
 1. Kliknite na tlačidlo Počasie Obrázok tlačidla Počasie na paneli Bing v aplikácii Panel Bing.
 2. Kliknite na položku Možnosti.
 3. Postupujte takto:
  • Mesto pridáte do zoznamu kliknutím na položku Pridať, zadaním názvu mesta, kliknutím na položku Hľadať a kliknutím na požadované mesto.
  • Ak chcete zmeniť poradie zobrazovania miest pri prechádzaní predpoveďami počasia, vyberte mesto a kliknite na tlačidlá so šípkami nahor a nadol.
  • Ak chcete zmeniť predvolené mesto, vyberte zo zoznamu požadované mesto a kliknite na položku Predvoliť. Počasie vášho predvoleného mesta sa vždy zobrazuje na tlačidle Počasie a po kliknutí na tlačidlo Počasie v aplikácii Panel Bing sa zobrazuje na prvom mieste.
 4. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.
Poznámky
 • Ak sa funkcie popísané v tejto téme nezobrazujú, je možné, že nemáte najnovšiu verziu aplikácie Panel Bing. Ak ju chcete nainštalovať, prejdite na stránku Stránka na stiahnutie panela Bing.
 • Niektoré z tu uvedených funkcií nemusia byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

Súvisiace témy

Informácie o paneli Bing
Výber a usporiadanie tlačidiel panela Bing

See more videos...