Informácie na dosah vďaka upozorneniam panela Bing

Dostávajte upozornenia na najnovšie správy a iné dôležité informácie.

Z času na čas sa v aplikácii Panel Bing zobrazia kontextové upozornenia na dôležité informácie, najnovšie správy a podrobnosti o nových funkciách. Ak chcete, môžete upozornenia aplikácie Panel Bing prispôsobiť.

  1. Na pravej strane aplikácie Panel Bing kliknite na tlačidlo Nastavenia Obrázok ikony nastavení panela Bing.
  2. Kliknite na kartu Upozornenia.
  3. Začiarknite políčka aplikácií, pre ktoré sa majú zobrazovať upozornenia. Ak chcete upozornenia zapnúť alebo vypnúť, kliknite na položky Všetky alebo Žiadne.
  4. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.
Poznámky
  • Panel Bing tiež automaticky prispôsobí upozornenia a spýta sa, či chcete vypnúť upozornenia, ktoré často zatvárate.
  • Ak sa funkcie popísané v tejto téme nezobrazujú, je možné, že nemáte najnovšiu verziu aplikácie Panel Bing. Ak ju chcete nainštalovať, prejdite na stránku Stránka na stiahnutie panela Bing.

Súvisiace témy

Informácie o paneli Bing

See more videos...