Preklad webových lokalít

Panel Bing vám môže automaticky prekladať webové stránky.

Prekladač aplikácie Panel Bing je bezplatná služba strojového prekladu, ktorú môžete použiť na okamžitý preklad textu na webových lokalitách do iných jazykov. Prekladač v aplikácii Panel Bing využíva technológiu štatistického strojového prekladu Microsoft Translator, ktorá spája známe slová a výrazy s ich ekvivalentmi v iných jazykoch. Strojový preklad môže byť užitočný pre ľudí hovoriacich iným jazykom, ktorí získajú obraz o informáciách na webovej lokalite. Pre stroj to ale nie je materinský jazyk a takto preložený text nemusí byť na 100 % presný.

  1. Otvorte Internet Explorer.
  2. Prejdite na webovú stránku, ktorú chcete preložiť.
  3. Kliknite na tlačidlo Preložiť Obrázok tlačidla Preložiť na paneli Bing v aplikácii Panel Bing.

    Ak tlačidlo Preložiť nevidíte, pridajte ho do aplikácie Panel Bing. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber a usporiadanie tlačidiel panela Bing.

  4. V paneli Prekladač v hornej časti stránky vyberte jazyk, v ktorom sa má webová lokalita zobrazovať.

    Ak chcete niektorú preloženú vetu na webovej stránke vidieť v pôvodnom jazyku, ukážte na jej preklad.

Ďalšie informácie o Prekladači Panel Bing nájdete na domovskej stránke služby Microsoft Translator. Informácie o podporovaných jazykoch, odosielaní odozvy a odpovede na iné otázky o službe Microsoft Translator nájdete na stránke Pomocník pre Microsoft Translator.

Poznámky
  • Ak navštívite webovú stránku, ktorá je v inom jazyku ako je predvolený jazyk prehliadača, Prekladač aplikácie Panel Bing automaticky zobrazí otázku, či ju chcete preložiť. Ak chcete webovú stránku preložiť do predvoleného jazyka prehliadača, v upozornení, ktoré sa zobrazí pod poľom hľadania aplikácie Panel Bing, kliknite na položku Áno.
  • Prekladač aplikácie Panel Bing zostane počas prezerania stránky zapnutý. Keď prejdete na inú webovú stránku, Prekladač aplikácie Panel Bing sa vypne, pokiaľ sa znovu nerozhodnete stránku preložiť.

Súvisiace témy

Informácie o paneli Bing

See more videos...