Možnosti naprednega iskanja

S simboli prilagodite iskanje in omejite rezultate iskanja.

Porabite manj časa za iskanje tistega, kar želite. Z naslednjimi simboli lahko hitro spremenite iskano besedo ali iskalno funkcijo:

Simbol Funkcija
+ Najde spletne strani, ki vsebujejo vse besede, pred katerimi je znak +. Omogoča tudi, da vključite besede, ki so drugače prezrte.
" " Najde točno te besede v stavku.
() Najde ali izključi spletne strani, ki vsebujejo skupino besed.
AND ali & Najde spletne strani, ki vsebujejo vse besede ali besedne zveze.
NOT ali Izključi spletne strani, ki vsebujejo besedo ali besedno zvezo.
OR ali | Najde spletne strani, ki vsebujejo katero koli od besed ali besednih zvez.
Opombe
 • Privzeto so vsa iskanja vrste AND.
 • Operatorja NOT in OR morate napisati z velikimi začetnicami. Če tega ne upoštevate, ju Bing obravnava kot besede/številke (stop words), ki se pogosto pojavljajo in jih iskalnik izpušča, da poteka iskanje po celotnem besedilu hitreje.
 • Takšne besede in vsa ločila, razen v tej temi omenjenih simbolov, iskalnik prezre, če jih ne opremite z narekovaji ali če pred njih ne postavite znaka +.
 • Pri pridobivanju rezultatov iskanja se upošteva samo prvih 10 besed.
 • Združevanje besed in logični operatorji so podprti v naslednjem prednostnem vrstnem redu:
  • ()
  • ""
  • NOT – +
  • AND &
  • OR |
 • Ker je OR operator z najnižjo prednostjo, obdajte besede OR z oklepaji, ko jih kombinirate z drugimi operatorji v iskanju.
 • Nekatere tukaj opisane funkcije morda niso na voljo v vaši državi ali regiji.

Sorodne teme

Ključne besede za napredno iskanje
Prednostni vrstni red operatorjev

See more videos...