Nyckelord för avancerad sökning

Avancerade nyckelord kan hjälpa dig att förminska sökningen, så du bara ser de sökresultat du vill ha.

Vill du ägna mindre tid åt att gå igenom irrelevanta resultat? Med avancerade nyckelord kan du få bättre sökresultat så att du endast hittar det du vill ha. Använd följande nyckelord för att begränsa och rikta dina sökningar:

Nyckelord Definition Exempel
contains: Begränsar resultatet till webbplatser som har länkar till de filtyper du anger. Om du vill söka efter webbplatser som innehåller länkar till Windows medieaudio-filer (.wma) skriver du in music contains:wma.
ext: Returnerar endast webbsidor med det filnamnstillägg du anger. Om du endast vill hitta rapporter som skapats i DOCX-format skriver du ämnet följt av ext:docx.
filetype: Returnerar endast webbsidor som skapats i den filtyp du anger. Om du vill hitta rapporter som skapats i PDF-format skriver du ämnet följt av filetype:pdf.
inanchor: eller inbody: eller intitle: De här nyckelorden returnerar webbsidor som innehåller den angivna termen i dess metadata, till exempel webbplatsens fästpunkt, brödtext, eller rubrik. Ange endast en term per nyckelord. Du kan skapa strängar av nyckelordsposter. Om du vill hitta webbsidor som innehåller ”msn” i fästpunkten och termerna ”avstånd” och ”magog” i brödtexten skriver du inanchor:msn inbody:spaces inbody:magog.
ip: Hittar webbplatser med en viss IP-adress som värd. IP-adressen måste vara i decimal punktnotation. Skriv ip: följt av webbplatsens IP-adress. Skriv IP:207.46.249.252.
language: Returnerar webbsidor på ett visst språk. Ange språkkoden direkt efter language: . Om du endast vill se webbsidor på engelska om antika alternativ skriver du "antiques" language:en.
loc: eller location: Returnerar webbsidor från ett visst land eller en viss region. Ange lands- eller regionskod direkt efter loc: . För att fokusera på två eller flera språk använder du ett logiskt ELLER för att sortera språk. För att visa webbsidor om skulpturer från USA eller Storbritannien skriver du in skulptur (plats:US ELLER plats:GB). En lista med alla språkkoder du kan använda i Bing finns i Land, region och språkkoder.
prefer: Lägger tonvikt på en sökterm eller en annan operator så att du kan få ett mer exakt sökresultat. Om du vill hitta resultat om fotboll som primärt gäller organisationen skriver du fotboll prefer:organisation.
site: Returnerar webbsidor som hör till angiven webbplats. För att fokusera på två eller flera domäner använder du ett logiskt ELLER för att gruppera domäner. Du kan använda webbplats: om du vill söka efter webbdomäner, domäner på högsta nivån och kataloger som inte är mer än två nivåer ned. Du kan även söka efter webbsidor som innehåller ett visst ord på en webbplats. För att visa webbplatser om hjärtsjukdom från webbplatser för BBC eller CNN skriver du in "hjärtsjukdom" (webbplats:bbc.co.uk ELLER webbplats:cnn.com). Om du vill hitta webbsidor om PC-versionen av Halo på webbplatsen Microsoft skriver du webbplats:www.microsoft.com/games/pc halo.
feed: Hitta RSS- eller Atom-feeds på en webbplats för de termer du söker efter. Om du vill hitta RSS- eller Atom-feeds om fotboll skriver du feed:fotboll.
hasfeed: Hitta webbsidor som innehåller ett RSS eller Atom-feed på en webbplats för de termer du söker efter. Om du vill hitta webbsidor på New York Times webbplats som innehåller RSS- eller Atom-feeds skriver du webbplats:www.nytimes.com hasfeed:fotboll.
url: Kontrollerar om den listade domänen eller webbadressen finns i Bing-indexet. Om du vill kontrollera om Microsoft domänen ligger i indexet skriver du in url:microsoft.com.
Kommentarer
  • Infoga inget blanksteg efter kolon i de här nyckelorden.
  • Vissa funktioner som beskrivs här kanske inte är tillgängliga i ditt land eller din region.

Närliggande ämnen

Alternativ för avancerad sökning

See more videos...