Alternativ för avancerad sökning

Använd symboler för att modifiera sökningen och göra det enklare att förminska sökresultaten.

Hitta det du söker snabbare. Använd följande symboler för att snabbt justera söktermen eller sökfunktionen:

Symbol Funktion
+ Hittar webbsidor som innehåller alla termer som föregås av symbolen +. Du kan även inkludera termer som normalt ignoreras.
" " Hittar de exakta orden i en fras.
() Hittar eller utesluter webbsidor som innehåller en grupp ord.
OCH eller och Hittar webbsidor som innehåller alla termerna eller fraserna.
INTE eller Utesluter webbsidor som innehåller en term eller en fras.
ELLER eller | Hittar webbsidor som innehåller någon av termerna eller fraserna.
Kommentarer
 • AND används som standard i alla sökningar.
 • Du måste skriva operatorerna NOT och OR med stora bokstäver. Annars ignoreras de i Bing som stoppord, alltså vanliga ord och tal som utesluts för att genomföra fulltextsökningar snabbare.
 • Stoppord och alla skiljetecken, förutom symbolerna som nämns i det här ämnet, ignoreras såvida de inte omges av citattecken eller föregås av symbolen +.
 • Endast de 10 första termerna används för sökningen.
 • Termgruppering och booleska operatorer kan användas i följande prioritetsordning:
  • ()
  • ""
  • INTE– +
  • AND och
  • OR |
 • Eftersom OR är den operator som har lägst prioritet bör du sätta OR-termer inom parentes när du kombinerar flera operatorer i en sökning.
 • Vissa funktioner som beskrivs här kanske inte är tillgängliga i ditt land eller din region.

Närliggande ämnen

Nyckelord för avancerad sökning
Prioritet för operatorer

See more videos...