Blockera innehåll som är olämpligt för barn med Säker sökning

Alternativ för att filtrera bort text, bilder och video med innehåll som är olämpligt för barn från sökresultatet.

Med hjälp av Säker sökning håller du sökresultaten fria från innehåll som är olämpligt för barn. Du kan aktivera Säker sökning på tre olika sätt:

 • För enskilda konton: välj alternativ för Säker sökning på sidan Inställningar.
 • På nätverksnivå: mappa www.bing.com till strict.bing.com.
 • För en enskild dator: mappa www.bing.com till strict.bing.com.

Längre ner kan du läsa mer om hur du aktiverar Söker sökning med de här metoderna.

Justera filtret för Säker sökningexpando image
 1. På sidan Inställningar klickar du på ett av filtren för Säker sökning:
  • Strikt filtrerar bort text, bilder och video med innehåll som är olämpligt för barn från sökresultatet.
  • Måttligt filtrerar bort bilder och video, men inte text med innehåll som är olämpligt för barn från sökresultatet. Detta är standardinställningen.
  • Av filtrerar inte bort innehåll som är olämpligt för barn.
 2. Klicka på Spara.
Mappa på nätverksnivåexpando image

Om du vill vara säker på att alla användare i nätverket får sökresultat med strikt Säker sökning, mappar du www.bing.com till strict.bing.com i routern eller på proxyservern. Strict.bing.com garanterar att strikta Säker sökning-resultat returneras för alla frågor till denna IP-adress, och att Säker sökning-kontrollerna är inaktiverade.

För skolor som inte deltar i programmet Bing in the Classroom, rekommenderas den här metoden för att garantera sökresultat med strikt Säker sökning. Hemanvändare och företag som vill försäkra sig om sökresultat med strikt Säker sökning kan också använda den här metoden.

Om du vill att Säker sökning alltid ska användas i nätverket, krävs att du uppdaterar DNS-konfigurationen. Ange att DNS-posten för www.bing.com är ett CNAME för strict.bing.com. Du ska använda ett CNAME i stället för IP-adressen för strict.bing.com, eftersom CNAME fungerar även om IP-adressen för strict.bing.com ändras. När du ändrar DNS, kommer användarnas sökresultat att se ut som vanliga resultat från www.bing.com, men du garanteras att strikt Säker sökning används.

Vi rekommenderar inte att du blockerar IP-adressen för www.bing.com, eftersom detta även kan blockera andra Microsoft-domäner.

Mappa för en enskild datorexpando image

Om du vill försäkra dig om att strikt Säker sökning används på en viss dator, kan du mappa www.bing.com till strict.bing.com. Den här metoden fungerar till exempel för föräldrar som vill ha säkra sökresultat på en dator som används av barnen. Endast användare med administratörsbehörighet på datorn kan ändra den här inställningen.

Ändra så här:

 1. I Windows, tryck på Windows-tangenten och skriv ”Anteckningar”.
 2. Högerklicka på Anteckningar och välj Kör som administratör.
 3. Klicka på Ja när Windows frågar om du tillåter att appen gör ändringar.
 4. Öppna filen hosts. I de flesta Windows-installationer hittar du den i: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
 5. Tryck på Windows-tangenten, skriv ”cmd” och tryck på Retur-tangenten.
 6. Skriv ”ping strict.bing.com” och anteckna IP-adressen som returneras. Den ser ut ungefär så här: 204.79.197.220
 7. Skapa en post i slutet av hosts-filen, som ser ut så här: 204.79.197.220 www.bing.com
 8. Spara filen. Nu kommer Windows att använda strict.bing.com för att garantera att strikt Säker sökning används för sökresultat på den här datorn.

Om Windows är installerat på en annan plats på datorn, kan du hitta hosts-filen genom att skriva följande vid kommandotolken: cd /d %systemroot%\system32\drivers\etc.

Kommentar

Du måste ange IP-adressen för strict.bing.com i hosts-filen, inte ett CNAME. Om CNAME används kommer inte hosts-filen att omdirigera till IP-adressen för strict.bing.com.

Vissa funktioner som beskrivs här kanske inte är tillgängliga i ditt land eller din region.

Närliggande ämnen

Rapportera ett problem
Läs mer om Säker sökning

See more videos...