Begära att sekretessrelaterade sökresultat ska blockeras i EU

optional_search_description

Den 13 maj 2014 fastslog Europeiska unionens domstol (CJEU) att vissa användare har rätt att begära att sökmotorer tar bort resultat för sökfrågor som innehåller deras namn, om dessa är inadekvata, irrelevanta, inte längre relevanta, eller överdrivna. Om du är bosatt i Europa och vill begära att Microsoft blockerar sökresultat på Bing som kommer upp när sökfrågan innehåller ditt namn använder du det här formulär. Om begäran att blockera sökresultat avser sociala medier finns ytterligare information längre ned.

Observera att det inte är Bing som publicerar eller kontrollerar innehållet. En blockering av innehåll från vissa sökresultat på Bing innebär inte att det tas bort från internet. Om du vill att innehållet ska tas bort från internet, rekommenderar vi att du kontaktar webbadministratören för webbplatsen där innehållet är publicerat.

Om du använder Bing som sökmotor bör du inte spara dina sökresultat. Vi kan komma att ta bort några av de URL:er som för närvarande visas i sökresultaten, för att tillmötesgå en individs begäran att de ska tas bort i framtiden. Sökresultat kanske inte är kompletta på grund av att Bing har tillmötesgått individers begäranden att URL:er ska tas bort.

Vi ber dig lämna fullständiga och relevanta uppgifter för varje tillämplig fråga i formuläret. När vi utvärderar din begäran använder vi uppgifterna du ger oss. Vi kan ta hänsyn till andra informationskällor utöver formuläret för att verifiera eller komplettera de uppgifter du lämnar. Vid granskningen av de uppgifter du lämnat, kommer Microsoft att respektera din integritet i enlighet med vår sekretesspolicy.

I enlighet med beslutet från CJEU tar vi uppgifterna du lämnar till hjälp när vi väger ditt personliga intresse av att skydda din integritet mot det allmänna intresset att skydda yttrandefrihet och fri tillgång till information, i enlighet med europeisk lagstiftning. En begäran är därför ingen garanti för att ett visst sökresultat kommer att blockeras. Vi samarbetar tätt med lokala dataskyddsmyndigheter och andra för att se till att vår strategi vid utvärdering av begäranden om att blockera sökresultat är förenlig med framtida regler om införandet av beslutet från CJEU. Om du inte accepterar vårt beslut om din begäran att blockera vissa resultat kan du kontakta din lokala dataskyddsmyndighet.

Med tanke på hur många frågor som har rests angående hur det nya beslutet från CJEU ska införas, kan formuläret och processerna kring detta förändras efter hand som nya riktlinjer blir tillgängliga. En begäran som skickats in kan komma att utvärderas igen vid ett senare tillfälle.

Bing har fått begäranden om att blockera användarprofiler, bilder och webbadresser som är förknippade med olika webbplatser i sociala medier i sökresultat på Bing. Om du skapat eller skrivit innehåll i sociala medier som du vill blockera, ta bort eller minska i sökresultat på —Bingoch i andra sökmotorer— ber vi dig försöka med de verktyg och processer för borttagning av innehåll som finns på dessa webbplatser i sociala medier. Dessa verktyg och processer kan vara det mest effektiva sättet för dig att ta bort innehåll i sociala medier från sökresultaten.

See more videos...