Hur Bing levererar sökresultat

Varför tar vi bort resultat eller länkar till webbplatser eller innehåll med barnmisshandel, skräppost, skyddat innehåll, skadligt innehåll, privat innehåll, eller i vissa länder eller regioner, vuxet innehåll.

Bing är en onlinesökmotor, vars främsta funktion är att ge användare de mest relevanta sökresultaten på webben, samt smidig åtkomst till material från utgivare av webbinnehåll av hög kvalitet. För att göra detta möjligt, söker Bing automatiskt igenom webben för att skapa ett index med nya och uppdaterade sidor (URL:er). Dessa kan sedan visas som en uppsättning relevanta sökresultat när användare initierar en sökning eller handling. Innehållet på dessa sidor kan hänvisa till eller innehålla olika onlineresurser och onlineinnehåll, som webbplatser, bilder, videor, dokument och andra objekt. Sökresultat skapas med hjälp av datoralgoritmer som matchar de söktermer du anger med resultat i indexet. I allmänhet försöker vi tillhandahålla så heltäckande och användbara sökresultat som möjligt. Vi skapar algoritmerna, och förbättrar dem kontinuerligt, för att de ska ge de mest relevanta och användbara resultaten.

Bing är en tjänst som drivs av algoritmer. Tjänsten styr inte hur de indexerade webbplatserna fungerar eller är utformade, och kan inte heller styra vad som publiceras på de indexerade webbplatserna. Så länge webbplatsen fortsätter att göra information tillgänglig på webben och för webbcrawlers, är informationen allmänt tillgänglig via Bing och andra sökmotorer.

Kommentar

Om information har tagits bort från webbplatsen, men ändå visas i sökresultat i Bing, kan du använda verktyget för borttagning av innehåll och skicka en begäran om borttagning av en sida eller av inaktuellt cacheinnehåll. Om du vill veta mer om verktyget för borttagning av innehåll kan du gå till Hjälp och instruktioner för Bing webbadministratöroch Hur gör du.

Microsoft respekterar yttrandefriheten. Om individer, företag eller myndigheter begär att Microsoft ska ta bort innehåll, kan Bing, i undantagsfall där oro föreligger i fråga om kvalitet, säkerhet, krav från användare, relevanta lagar och/eller offentlig policy, ta bort sökresultat, informera användare om vissa risker, eller ge användare möjlighet att anpassa sitt innehåll. Bing begränsar borttagning av sökresultat till ett fåtal omständigheter och villkor, så att tillgången till relevant information inte begränsas för användare av Bing.

Nedan beskriver vi hur och när Binggör detta. Bing strävar efter att tydligt visa om sökresultat har tagits bort. Bland annat visas ett meddelande om borttagning av sökresultat längst ned på sidan. Vi publicerar även information om sökresultat som har tagits bort av Bing, som en del av Microsoft Rapport: förfrågningar om borttagning av innehåll.

Juridiska krav från myndigheter, individer och övriga

I vissa länder/regioner underställs leverantörer av söktjänster lagstiftning som kräver att åtkomst till vissa indexerade sidor tas bort. Vissa av dessa lagar tillåter att specifika individer eller entiteter begär borttagning av sökresultat (t.ex. vid brott mot copyright, ärekränkning, förtal, information som identifierar individer, hatiska uttalanden och andra individuella rättigheter); andra administreras och upprätthålls av myndigheter.

När Microsoft tar emot en begäran, väger Bing sitt stöd för yttrandefrihet och fri tillgång till relevant innehåll mot efterlevnad av lokal lagstiftning. Vi granskar och utvärderar varje begäran, inklusive grunden för att begäran ställts, den begärande partens befogenhet eller rättigheter, våra relevanta policyer och vår strävan att ge våra användare yttrandefrihet, och beslutar sedan om och i vilken utsträckning vi bör ta bort åtkomsten till innehållet.

Exempel på frågor med globala juridiska hänsyn

Material med sexuellt utnyttjande av barn

Produktion och distribution av, och åtkomst till, material som reflekterar sexuellt utnyttjande av barn, är allmänt oacceptabelt och olagligt. Utnyttjande av barn är tyvärr inget nytt, men webben medför nya möjligheter för dem som begår brott mot barn. Bing samarbetar med andra i teknik- och branschgrupper, polisiära myndigheter, samt myndigheter och andra organisationer, för att bidra till att spridningen av sådant fruktansvärt innehåll online stoppas. Ett sätt är att vi tar bort sidor som har granskats av trovärdiga agenturer (eller som har identifierats via Microsoft PhotoDNA), och som har funnits innehålla eller relatera till sexuellt utnyttjande eller misshandel av barn.

Från indexet tar vi i synnerhet bort sidor som Internet Watch Foundation (Storbritannien), NCMEC (USA) eller FSM (Tyskland) har identifierat, enligt sin bedömning i god tro, som att de innehåller eller ger åtkomst till material relaterat till sexuellt utnyttjande av barn. När vi tar bort de här länkarna från det visade sökresultatet, blockeras inte åtkomst till innehållet från webben, eller identifiering med hjälp av andra medel än Bing, men det minskar möjligheten för dem som söker sådant innehåll eller kan göra vinster på det.

Brott mot copyright

Bing uppmuntrar respekt för immateriella rättigheter, inklusive copyright, och erkänner samtidigt användarens rätt till användning som är tillåten enligt tillämplig copyrightlagstiftning. Bing kan från sökresultat ta bort länkar till webbsidor som innehåller material som bryter mot de rättigheter innehavaren av copyrightskyddat innehåll har, under förutsättning att vi får tillräcklig juridisk information om sådant brott mot copyrightlagstiftningen från copyrightinnehavaren eller dess behöriga agent.

Om du äger rättigheter och ser ett immaterialrättsproblem i fråga om en webbplats innehåll som Bing länkar till, eller en Bing-annons hänvisar vi till Rapportera sida som bryter mot copyright.

Kvalitet, säkerhet och krav från användare

Under vissa förhållanden som gäller kvalitet, säkerhet och vad våra användare önskar, kan Bing besluta att ta bort vissa resultat, eller varna eller utbilda användare, eller erbjuda alternativ för att anpassa sökresultaten.

Exempel på kvalitet, säkerhet och krav från användare

Webbspam

Vissa sidor som fångas i Bing-indexet visar sig vara sidor av ringa eller inget värde för användare, och de kan ha egenskaper som artificiellt manipulerar hur sök- och annonssystemen fungerar för att ändra relevansen gentemot sidor som erbjuder mer relevant information. Vissa av dessa sidor innehåller endast annonser och/eller länkar till andra webbplatser som främst innehåller annonser, och inget eller endast ytligt innehåll om sökningens ämne. Som ett sätt att förbättra sökupplevelsen för användare och ge mer relevant innehåll kan Bing ta bort sådana sökresultat, eller justera Bing-algoritmer så att mer användbara och relevanta sidor prioriteras i sökresultaten.

Känslig personlig information, inklusive intima bilder som distribueras utan samtycke

Då och då händer det att webbsidor som är offentligt tillgängliga medvetet eller omedvetet innehåller känslig personlig information som publiceras utan medgivande från den individ som identifieras, eller under omständigheter som skapar risker vad gäller säkerhet eller sekretess. Exempel omfattar omedveten publicering av privata register, privata telefonnummer, ID-nummer och liknande; eller medveten publicering, i skadligt syfte, av e-postlösenord, inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer eller andra data med avsikt att använda dem för bedrägeri eller hackning. Efter verifiering kommer Bing att ta bort sådana sökresultat.

Ett annat exempel är när någon delar bilder av sexuell karaktär av en annan person online, utan denna persons medgivande. Detta är ett grovt kulturellt brott mot personens integritet, och kallas allmänt ”hämndpornografi”. För att hjälpa offer att återfå kontrollen över sina bilder och sin integritet, kan Bing, efter bedömning, ta bort länkar till hämndpornografiska bilder och videor från sökresultat. Offer som vill rapportera bilder och videor som publicerats online utan samtycke, ska fylla i ett formulär på vår rapportwebbsida.

Informationen kommer att vara tillgänglig på webben även efter att Bing tar bort ett relevant sökresultat, vilket även anges i formuläret. Webbplatsens ägare är den som har bäst möjlighet att åtgärda sekretessproblem för den information som publiceras, och formuläret rekommenderar att offer kontaktar dessa webbplatsägare för att ta bort innehåll från webben.

Innehåll för vuxna

Bing erbjuder inställningar för Säker sökning, där de flesta användare kan välja en typ av filtrering av innehåll som är olämpligt för barn i sökresultatet. Bing vill undvika att leverera innehåll som kan uppfattas som stötande eller skadligt, när inte detta har efterfrågats. I de flesta länder och regioner är standardinställningen i Säker sökning Måttlig, vilket innebär att visuellt stötande innehåll filtreras bort, men inte stötande text.

Kommentar

Lokala sedvänjor, samt religiösa och kulturella normer kan variera i olika länder och regioner, liksom den lokala lagstiftning som gäller att visa innehåll som är olämpligt för barn (eller sökresultat som ger tillgång till innehåll som är olämpligt för barn). I vissa länder och regioner kan detta påverka standardinställningen för Säker sökning i Bing. Vi strävar efter att utvärdera dessa inställningar efter hand som relevanta lokala sedvänjor, normer och lagar förändras.

Varningar (olaglig försäljning av läkemedel, skadlig kod)

Om en avsevärd risk för allvarlig skada för allmänheten föreligger, vid onlineköp av läkemedel som är piratkopierade, inte är säkra, eller är olagliga av andra skäl (olagliga läkemedel); eller vid användning av webbplatser som på rimliga grunder misstänks innehålla skadlig kod, vill Bing hjälpa våra användare att fatta välgrundade beslut. Med detta i åtanke tillhandahåller vi ett antal varningar på Bing.com, i syfte att informera våra användare om de risker som är förknippade med att besöka webbplatser som inte är säkra. Vi hindrar inte någon från att besöka dessa webbplatser. Varningarna informerar användare om riskerna, och tillhandahåller länkar till andra sidor där de kan läsa mer om att välja ett säkert apotek online.

För olagliga läkemedel visas denna varning om en Bing-användare väljer en läkemedelswebbplats som av FDA (Food and Drug Administration) i USA har omnämnts som ett falskt onlineapotek som är inblandat i olaglig verksamhet. Det kan t.ex. erbjuda läkemedel som eventuellt är farliga, inte är godkända eller felaktigt märkta receptbelagda läkemedel till användare i USA.

Närliggande ämnen

Ta bort cachade sidor från Bing
Verkställ en begäran för att ta bot innehåll från Bing
Rapportera vuxet eller kränkande innehåll
Blockera innehåll som är olämpligt för barn med Säker sökning

See more videos...