Bings datakällor om COVID-19

Källor som används för Bings COVID-19-spårare.

Bing strävar efter att leverera information som är aktuell, komplett och korrekt genom att använda data från flera ansedda källor över hela världen. Tidpunkter för rapportering, hur ofta uppdateringar sker och detaljnivå varierar per källa.

Data hämtas från följande webbplatser:

Kommentar

Medicinsk information på Bing ska inte tolkas som medicinsk rådgivning och gäller inte alla. Kontakta sjukvården om du har ett hälsoproblem. Om du behöver vård akut ska du genast kontakta en läkare eller ringa det lokala nödnumret.

See more videos...