Ändra standardsökleverantör

Ändra sökmotorn du använder när du söker på Bing Bar.

Beroende på vilka alternativ du väljer under installationen av Bing Bar ändras din standardsökmotor i både Firefox och Internet Explorer till Bing eller så behålls den tidigare inställningen. Om du väljer Bing som standardsökmotor dirigeras alla sökningar som görs från adressfältet eller sökrutan i webbläsaren till Bing. Vi utför detta för att garantera att ditt val av standardsökmotor tillämpas.

Kommentarer
  • Om du vill byta standardsökleverantör finns det information i hjälpen för webbläsaren.
  • Om du inte ser de funktioner som beskrivs här kanske du inte har den senaste versionen av Bing Bar. För att installera går du till Bing Bar-hämtningssida.

Närliggande ämnen

Installera Bing Bar
Om Bing Bar

See more videos...