Få tillgång till din e-post via Bing Bar

Se hur du lägger till och tar bort e-postkonto, skriver och raderar meddelanden och hur du felsöker vanlige e-postfel.

Med hjälp av e-postknappen i Bing Bar kan du granska de senaste e-postmeddelandena i Gmail, Yahoo! Mail eller Outlook.com och få e-postaviseringar.

När du har konfigurerat ditt befintliga e-postkonto så att det fungerar med Bing Bar söker Bing Bar automatiskt efter ny e-post var tionde minut.

Konfigurera ditt e-postkonto för Bing Barexpando image
 1. Klicka på meddelandeknappen Image of mail button on Bing Bar i Bing Bar.
 2. Välj e-postleverantörens namn.
 3. Ange användarnamn och lösenord för e-postkontot.
 4. Klicka på Verkställ.
Lägga till ett annat e-postkonto i Bing Barexpando image

Du kan lägga till fler än ett e-postkonto i Bing Bar och granska e-postmeddelanden för varje konto separat med hjälp av e-postknappen.

 1. Klicka på meddelandeknappen Image of mail button on Bing Bar i Bing Bar.
 2. Klicka på Alternativ.
 3. Klicka på Lägg till.
 4. Välj e-postleverantörens namn.
 5. Ange användarnamn och lösenord för e-postkontot.
 6. Klicka på Verkställ.
Ta bort ett e-postkonto från Bing Barexpando image
 1. Klicka på meddelandeknappen Image of mail button on Bing Bar i Bing Bar.
 2. Klicka på Alternativ.
 3. Välj det konto du vill ta bort.
 4. Klicka på Ta bort.

När du har konfigurerat ett eller flera e-postkonton för Bing Bar kan du med hjälp av e-postknappen i Bing Bar se de senaste e-postmeddelandena, gå till Inkorgen, öppna ett specifikt e-postmeddelande i webbläsaren, ta bort e-postmeddelanden och skriva nya e-postmeddelanden.

Granska dina senaste e-postmeddelandenexpando image
 1. Klicka på meddelandeknappen Image of mail button on Bing Bar i Bing Bar.
 2. Klicka på ikonen för det e-postkonto du vill använda i det övre vänstra hörnet i den utfällbara e-postmenyn. Ikonerna visar antalet olästa meddelanden i varje inkorg.
 3. De senaste e-postmeddelandena som tagits emot för e-postkontot visas. Gör något av följande:
  • Klicka på meddelandet i listan om du vill öppna det i meddelandelistan.
  • Om du vill hämta ny e-post klickar du på knappen Uppdatera i det övre högra hörnet av den utfällbara e-postmenyn Image of email refresh button on Bing Bar.
  • Om du vill ändra vilket e-postkontos meddelanden som ska visas som standard när du klickar på e-postknappen klickar du på Alternativ. Markera önskat e-postkonto, klicka på uppilen tills kontot visas högst upp på listan och klicka sedan på Stäng.
Skriva ett e-postmeddelandeexpando image
 1. Klicka på meddelandeknappen Image of mail button on Bing Bar i Bing Bar.
 2. Klicka på ikonen för det e-postkonto du vill använda i det övre vänstra hörnet i den utfällbara e-postmenyn.
 3. I övre högra hörnet på den utfällbara menyn klickar du på knappen Skapa Image of email compose button on Bing Bar.
Ta bort ett e-postmeddelandeexpando image
 1. Klicka på meddelandeknappen Image of mail button on Bing Bar i Bing Bar.
 2. Klicka på ikonen för det e-postkonto du vill använda i det övre vänstra hörnet i den utfällbara e-postmenyn.
 3. Peka på det meddelande du vill ta bort och klicka sedan på den röda X-ikonen som visas till vänster om meddelandet.
Öppna Inkorgen i webbläsarenexpando image
 1. Klicka på meddelandeknappen Image of mail button on Bing Bar i Bing Bar.
 2. Klicka på ikonen för det e-postkonto du vill använda i det övre vänstra hörnet i den utfällbara e-postmenyn.
 3. Klicka på e-postkontots namn överst på den utfällbara e-postmenyn.
Felmeddelandet "Ange åtkomst till ditt konto för webbaserad e-post" visas med ett Gmail-kontoexpando image

Om du får detta felmeddelande när du försöker använda ett Gmail-konto med Bing Bar, kan du behöva aktivera IMAP för ditt konto på webbplatsen Gmail.

 1. Logga in på ditt Gmail-konto
 2. Klicka på Inställningar i det övre högra hörnet.
 3. Klicka på fliken Vidarebefordran och POP/IMAP.
 4. Markera Aktivera IMAP och klicka sedan på Spara ändringar.
 5. Försök använda Gmail-kontot med Bing Bar igen.
Felmeddelandet "Det går inte att hämta din e-post just nu"expando image

Om det här felmeddelandet visas i Bing Bar när du lägger till ett e-postkonto kanske du har angett fel användarnamn eller lösenord, eller ändrat lösenordet sedan du lade till kontot i Bing Bar.

 1. Klicka på meddelandeknappen Image of mail button on Bing Bar i Bing Bar.
 2. Klicka på Alternativ.
 3. Klicka på det e-postkonto som orsakar problem.
 4. Klicka på Redigera.
 5. Ange användarnamn och lösenord för e-postkontot.
 6. Klicka på Verkställ.
Kommentarer
 • Som standard visas en avisering nedanför Bing Bar-sökrutan i Bing Bar när du får ett nytt e-postmeddelande. För att inaktivera aviseringar klickar du på meddelandeknappen Image of mail button on Bing Bar, och sedan på Alternativ. Avmarkera kryssrutan Aktivera e-postaviseringar och klicka sedan på Stäng.
 • Om du inte ser de funktioner som beskrivs här kanske du inte har den senaste versionen av Bing Bar. För att installera går du till Bing Bar-hämtningssida.

Närliggande ämnen

Om Bing Bar
Välja och organisera knappar i Bing Bar
Kan inte se Bing Bar

See more videos...