Få åtkomst till ditt Facebook-konto från Bing Bar

Läs om hur du loggar in på Facebook, uppdaterar status, kommenterar på uppdateringar från vänner och mycket mer.

Med knappen Facebook i Bing Bar är det enkelt för dig att visa dina Facebook-vänners statusuppdateringar, foton och meddelanden. Du kan snabbt uppdatera din status, kommentera eller gilla en väns statusuppdatering och läsa alla nya meddelanden, aviseringar och vänförfrågningar.

Logga in på ditt Facebook-kontoexpando image
Kommentar

De behörigheter du anger här kommer att tillämpas på både Bing Bar och Bing. Det betyder att genom att ansluta Facebooktill Bing Bar ansluter du även Facebook till sökfunktionen Bing.

 1. Klicka på knappen FacebookImage of Facebook button on Bing Bar på Bing Bar.
 2. Klicka på Logga in på Facebook.
 3. Ange e-postadress och lösenord och klicka sedan på Logga in.
 4. Första gången du använder knappen Facebook blir du uppmanad att ge behörighet till Bing att visa din information. Klicka på Tillåt.

  Din information skyddas och kommer inte att sparas på datorn eller någon annanstans. Du behöver bara ge tillåtelse en gång.

Binganvänder dessa behörigheter för att tillhandahålla bättre sökresultat och en mer personligt anpassad upplevelse, tack vare hjälpen från dina vänner på Facebook. Resultaten från den sociala sökningen använder offentlig information och, om samtycke ges, privat information också från Facebook för att erbjuda de mest relevanta resultaten överst.

Bing delar inte någonting automatiskt med någon. Du delar bara sökningar, resultat och kommentarer som du valt att skicka till Facebook från Bing liksom gillar-markeringar, foton och offentlig information som du tillåtit att dela.

Logga ut från ditt Facebook-kontoexpando image
 1. Klicka på knappen FacebookImage of Facebook button on Bing Bar på Bing Bar.
 2. Klicka på pilknappen i det övre högra hörnet.
 3. Klicka på Logga ut.
Uppdatera din statusexpando image
 1. Klicka på knappen FacebookImage of Facebook button on Bing Bar på Bing Bar.
 2. Klicka i textrutan överst i fönstret Facebook.
 3. Skriv ditt nya statusmeddelande och klicka sedan på Dela.
Kommentera en väns uppdateringexpando image

Nyhetsfeeden i fönstret Facebook i Bing Bar visar de senaste statusuppdateringarna från dina vänner.

 1. Klicka på knappen FacebookImage of Facebook button on Bing Bar på Bing Bar.
 2. Klicka på Kommentera under den uppdatering du vill kommentera.
 3. Skriv ditt meddelande och klicka sedan på Kommentera.
Gilla eller Sluta gilla en väns uppdateringexpando image
 1. Klicka på knappen FacebookImage of Facebook button on Bing Bar på Bing Bar.
 2. Klicka på Gilla eller Sluta gilla under uppdateringen.
Visa kommentarer som skrivits av andraexpando image
 1. Klicka på knappen FacebookImage of Facebook button on Bing Bar på Bing Bar.
 2. Det totala antalet kommentarer (om det finns några) som andra Facebook-användare har kvar för ett visst datum visas intill kommentarsikonen Image of Facebook comment icon on Bing Bar. Klicka på ikonen om du vill visa kommentarerna.
 3. Om det finns fler kommentarer än du kan visa från Bing Bar kan du klicka på Visa alla så öppnas kommentarslistan på Facebook-webbplatsen.
Visa antalet Gilla-markeringar för en uppdateringexpando image
 1. Klicka på knappen FacebookImage of Facebook button on Bing Bar på Bing Bar.
 2. Det totala antalet kommentarer (om det finns några) som andra Facebook-användare har kvar för ett visst datum visas intill kommentarsikonen Image of Facebook comment icon on Bing Bar.
Visa nyligen upplagda foton från dina vännerexpando image
 1. Klicka på knappen FacebookImage of Facebook button on Bing Bar på Bing Bar.
 2. Klicka på Foton.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill visa albumnamnet eller bildtexten pekar du på albumet eller fotot.
  • Klicka på fotot om du vill öppna det på Facebook-webbplatsen.
Visa vänförfrågningarexpando image
 1. Klicka på knappen FacebookImage of Facebook button on Bing Bar på Bing Bar.
 2. Om du har några vänförfrågningar visas antalet förfrågningar intill ikonen för vänförfrågningar Image of Facebook friend request icon on Bing Bar. Klicka på ikonen Vänförfrågningar om du vill visa förfrågningarna.
 3. Om det finns fler vänförfrågningar än du kan visa från Bing Bar kan du klicka på Visa alla så öppnas listan på Facebook-webbplatsen.
 4. När du vill svara på en vänförfrågan klickar du på personens namn och väljer sedan att bekräfta eller ignorera förfrågan.
Visa meddelandenexpando image
 1. Klicka på knappen FacebookImage of Facebook button on Bing Bar på Bing Bar.
 2. Om du har olästa meddelanden visas antalet meddelanden intill meddelandeikonen Image of Facebook messages icon on Bing Bar. Klicka på ikonen Meddelanden om du vill visa listan med meddelanden.
 3. Om det finns fler meddelanden än du kan visa från Bing Bar kan du klicka på Visa alla så öppnas meddelandelistan på Facebook-webbplatsen.
 4. Klicka på meddelandets rubrik om du vill öppna det på Facebook-webbplatsen. Rubrikerna på olästa meddelanden visas med fetstil.
Visa händelserexpando image
 1. Klicka på knappen FacebookImage of Facebook button on Bing Bar på Bing Bar.
 2. Om du har några aviseringar visas antalet aviseringar intill aviseringsikonen Image of Facebook notificatons icon on Bing Bar. Klicka på händelseikonen om du vill visa listan med händelser.
 3. Om det finns fler händelser än du kan visa från Bing Bar kan du klicka på Visa alla så öppnas händelselistan på Facebook-webbplatsen.
 4. Klicka på händelsens rubrik om du vill öppna den på Facebook-webbplatsen.
Aktivera Facebook-aviseringarexpando image

Knappen Facebook i Bing Bar kan visa popup-aviseringar när dina vänner skickar meddelanden eller när du får en ny Facebook-händelse eller vänförfrågan. Bing Bar söker efter nya Facebook-aktiviteter var tionde minut.

 1. Klicka på knappen FacebookImage of Facebook button on Bing Bar på Bing Bar.
 2. Klicka på Alternativ.
 3. Markera kryssrutan Visa när det finns nya meddelanden, händelser och vänförfrågningar på Facebook.
 4. Klicka på Stäng.
Kommentarer
 • Knappen Facebook visar en avisering om du har fått nya vänförfrågningar, händelser eller meddelanden sedan senaste gången du klickade på knappen Facebook.
 • Nyhetsfeeden i fönstret Facebook i Bing Bar visar inte uppdateringar från vissa program, till exempel Farmville.
 • Om du inte ser de funktioner som beskrivs här kanske du inte har den senaste versionen av Bing Bar. För att installera går du till Bing Bar-hämtningssida.
 • Vissa funktioner som beskrivs här kanske inte är tillgängliga i ditt land eller din region.

Närliggande ämnen

Om Bing Bar
Kan inte se Bing Bar
Välja och organisera knappar i Bing Bar
Chatta med dina vänner från Facebook

See more videos...