Kan inte se Bing Bar

Felsökningstips att prova när du inte kan se Bing Bar.

Om du inte kan seBing Bar i Internet Explorer när du installerar den, se till att du inte har öppnat Internet Explorer och välj Kör som administratör. Bing Bar öppnas inte i Internet Explorer-fönster som öppnas med ett administratörskonto.

Om du inte kör Internet Explorer som administratör, gör något av följande.

Aktivera Bing Bar i Windows Internet Explorer 8expando image
  1. I övre högra hörnet på Internet Explorer, klickar du på Verktyg Image of tools button in Internet Explorer, och sedan på Verktygsfält.
  2. I den visade alternativlistan klicka Bing Bar. Bild av verktygsfältets undermeny i Internet Explorer
Aktivera Bing Bar i Windows Internet Explorer 9expando image
  1. I övre högra hörnet på Internet Explorer, klickar du på Verktyg Image of tools icon in Internet Explorer, och sedan på Hantera tillägg. Bild av Verktygsmenyn i Internet Explorer
  2. Klicka Verktygsfält och Tillägg i den vänstra rutan. Bild av Manage Add-ons UI i Internet Explorer
  3. I höger ruta, i kolumnen Status, om statusen är Inaktiverad, klickar du på Aktivera.
Bing Bar visas inte efter att du satt på den i Internet Explorer 8 eller 9expando image
  1. Klickar på Visa-menyn på menyraden i Internet Explorer.

    Om du inte kan se Visa-menyn trycker du på ALT för att visa menyraden.

  2. Peka på Verktygsfält och klicka sedan på Bing Bar.

Närliggande ämnen

Installera Bing Bar

See more videos...