Hålla koll på rubrikerna

Läs rubrikerna och nyheterna eller inaktivera/aktivera nyhetsaviseringar.
Läsa rubriker och nyhetsartiklarexpando image
  1. Klicka på nyhetsknappen Image of the News button on Bing Bar i Bing Bar.
  2. För att visa rubriker, klicka på en kategori.
>Aktivera eller inaktivera aviseringar om senaste nyttexpando image

Som standard visar knappen Nyheter händelser. Om du inte vill ha aviseringar om senaste nytt kan du inaktivera dem.

  1. Klicka på nyhetsknappen Image of the News button on Bing Bar i Bing Bar.
  2. Klicka på Alternativ.
  3. Välj eller rensa kryssrutan Få nyhetsaviseringar.
  4. Klicka på Stäng.
Kommentarer
  • Om du inte ser de funktioner som beskrivs här kanske du inte har den senaste versionen av Bing Bar. För att installera går du till Bing Bar-hämtningssida.
  • Vissa funktioner som beskrivs här kanske inte är tillgängliga i ditt land eller din region.

Närliggande ämnen

Om Bing Bar
Håll dig informerad med Bing Bar-aviseringar
Välja och organisera knappar i Bing Bar

See more videos...