Visa vägkartor från Bing Bar

Se kartor, hämta köranvisningar och trafikinformation på Bing Bar.

Med kartknappen i Bing Bar kan du visa väg- och flygkartor från Bing-kartor. Få trafikinformation, kartadresser och vägbeskrivningar – —allt utan att lämna den webbsida du befinner dig på.

Visa kartorexpando image
 1. Klicka på kartknappen Image of the Maps button on Bing Bar i Bing Bar.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill hoppa till en specifik plats skriver du adressen i rutan ovanför kartan och klickar på Sök.
  • Om du vill panorera i kartan till en ny plats kan du klicka och dra kartan.
  • Du kan zooma in eller ut genom att klicka på plus- eller minusknapparna i kartfönstret, eller klicka på kartan och använda mushjulet.
  • Om du vill zooma in på en specifik plats på kartan kan du dubbelklicka på platsen.
Ändra kartans stilexpando image
 1. Klicka på kartknappen Image of the Maps button on Bing Bar i Bing Bar.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill se flygfotografier av det aktuella kartområdet klickar du på Flygfoto. Flygfotografier finns inte för alla områden. Om inga flygfotografier visas kan du prova med att zooma in eller ut på kartan.
  • Om du vill se vägkartor över det aktuella kartområdet klickar du på Väg.
  • Klicka på Trafik om du vill lägga till ett lager med aktuella trafikförhållanden på kartan. Trafikdata är tillgängliga för de flesta storstadsområden.
Ändra din standardplatsexpando image
 1. Klicka på kartknappen Image of the Maps button on Bing Bar i Bing Bar.
 2. Klicka på Alternativ.
 3. Skriv adressen till den plats som du vill ska visas när du klickar på knappen Kartor, till exempel din hemadress.
 4. Klicka på Spara.
Få vägbeskrivningar från din standardplatsexpando image
 1. Klicka på kartknappen Image of the Maps button on Bing Bar i Bing Bar.
 2. Ange som standardplats den plats där du vill påbörja resan (till exempel hemadressen).
 3. Skriv måladressen i rutan ovanför kartan och klicka på Sök.
 4. Kartan hoppar till målplatsen och markerar adressen som du angav med en kartnål. Du kan öppna Bing-kartor-webbplatsen och visa vägbeskrivningen genom att peka på kartnålen och sedan klicka på Få vägbeskrivning på Bing.
Aktivera eller inaktivera rekommenderade platserexpando image

När du besöker vissa webbplatser, till exempel en återförsäljare, visar kartknappen i Bing Bar en ny ikon. När du ser detta kan du klicka på knappen Kartor och visa en relevant plats, till exempel återförsäljarens närmaste butik eller din standardplats. Om du inte vill att Bing Bar ska rekommendera platser på det här sättet kan du inaktivera funktionen.

 1. Klicka på kartknappen Image of the Maps button on Bing Bar i Bing Bar.
 2. Klicka på Alternativ.
 3. Välj eller rensa kryssrutan Kartlägg de närmaste platserna för företagen vars webbplatser jag besöker.
 4. Klicka på Spara.
Kommentarer
 • Om du inte ser de funktioner som beskrivs här kanske du inte har den senaste versionen av Bing Bar. För att installera går du till Bing Bar-hämtningssida.
 • Vissa funktioner som beskrivs här kanske inte är tillgängliga i ditt land eller din region.

Närliggande ämnen

Om Bing Bar
Kan inte se Bing Bar
Välja och organisera knappar i Bing Bar

See more videos...