Översätta webbplatser

Låt Bing Bar automatiskt översätta webbsidor åt dig.

Bing Bar Översättning är en kostnadsfri maskinöversättningstjänst som du kan använda när du snabbt vill översätta text på webbsidor till andra språk. Bing Bar Översättning använder den statistiska maskinöversättningstekniken i Microsoft Translator, som kombinerar kända ord och fraser till deras motsvarigheter på andra språk. Maskinöversättning kan vara ett sätt för icke infödda läsare att få ett hum om innehållet på en webbsida, men en maskin är inte en infödd person och maskinöversatt text är inte nödvändigtvis 100 % tillförlitlig.

  1. Öppna Internet Explorer.
  2. Navigera till webbsidan som du vill översätta.
  3. Klicka på översättningsknappen Image of the Translate button on Bing Bar i Bing Bar.

    Om du inte kan se knappen Översätt måste du först lägga till knappen i Bing Bar. För mer information, se Välja och sortera knappar i Bing Bar.

  4. Välj det språk du vill att webbsidan ska visas på i Översättning-fältet överst på sidan.

    Om du vill se en översatt mening på webbsidan på originalspråket kan du peka på översättningen.

För mer information om Bing Bar Translator, gå till hemsidan för Microsoft Translator. För information om vilka språk som stöds, skicka feedback, eller andra frågor om Microsoft Translator, se Hjälp om Microsoft Translator.

Kommentarer
  • Om du går till en webbsida som är skriven på ett annat språk än din webbläsares standardspråk frågar Bing Bar Översättning automatiskt om du vill översätta den. Om du vill översätta webbsidan till webbläsarens standardspråk klickar du på Ja i meddelandet som visas nedanför Bing Bar-sökrutan.
  • Bing Bar Översättning fortsätter att vara aktivt så länge du befinner dig på samma webbsida. När du navigerar till en annan webbsida inaktiveras Bing Bar Översättning tills du väljer att översätta nästa gång.

Närliggande ämnen

Om Bing Bar

See more videos...