Uppdaterad Bing Bar

Använd alltid den senaste version of Bing Bar.

Vi på Bing arbetar ständigt med att göra Bing Bar bättre genom att förbättra befintliga funktioner och skapa nya funktioner som du kan ha nytta av. Dessa uppdateringar av Bing Bar görs automatiskt och du behöver inte göra någonting.

Om vi släpper en ny funktion eller gör en betydande förbättring av en befintlig funktion kan det komma en avisering om uppdateringen.

  • Ibland visas en ny knapp omedelbart i Bing Bar, med en ny ikon och indikatorn Ny.
  • Vissa gånger kanske du måste lägga till en ny knapp manuellt innan den syns i Bing Bar. På höger sida av Bing Bar, klickar du på inställningsknappen Image of the Bing Bar settings icon. De knappar som finns tillgängliga att lägga till i Bing Bar visas i den vänstra kolumnen. Om du vill lägga till en knapp väljder du den i listan Knappar du kan lägga till och klickar sedan på Lägg till. För mer information, se Välja och sortera knappar i Bing Bar.
Kommentar

Om du inte ser de funktioner som beskrivs här kanske du inte har den senaste versionen av Bing Bar. För att installera går du till Bing Bar-hämtningssida.

Närliggande ämnen

Om Microsoft Update
Installera Bing Bar

See more videos...