คำสำคัญในการค้นหาขั้นสูง

คำสำคัญขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถจำกัดการค้นหาของคุณให้แคบลงเพื่อให้คุณเห็นเฉพาะผลลัพธ์การค้นหาที่คุณต้องการเท่านั้น

อยากใช้เวลาน้อยลงในการจัดเรียงโดยปราศจากผลลัพธ์ที่ไม่ตรงประเด็น? คำสำคัญในการค้นหาขั้นสูงทำให้คุณได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นช่วยให้คุณค้นเจอแต่สิ่งที่ต้องการ ใช้คำสำคัญที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เพื่อช่วยจำกัดขอบเขตและมุ่งเน้นการค้นหาของคุณ:

คำสำคัญ ความหมาย ตัวอย่าง
contains: มุ่งเน้นผลการสืบค้นไปที่เว็บไซต์ซึ่งมีลิงค์ไปยังประเภทของไฟล์ที่คุณระบุไว้ เมื่อต้องการค้นหาเว็บไซต์ซึ่งมีลิงค์ไปยังไฟล์ Windows Media Audio (.wma) พิมพ์ music contains:wma
ext: ให้เว็บเพจที่มีนามสกุลไฟล์ตามที่คุณระบุไว้เท่านั้น เมื่อต้องการค้นหารายงานที่สร้างขึ้นด้วยฟอร์แมต DOCX เท่านั้น พิมพ์หัวข้อของคุณ ตามด้วย ext:docx
filetype: ให้เว็บเพจที่สร้างขึ้นด้วยประเภทของไฟล์ที่คุณระบุไว้เท่านั้น เมื่อต้องการค้นหารายงานที่สร้างขึ้นในฟอร์แมต PDF พิมพ์หัวข้อของคุณ ตามด้วย filetype:pdf
inanchor: หรือ inbody: หรือ intitle: คำสำคัญเหล่านี้ให้เว็บเพจซึ่งมีคำที่ระบุไว้ในเมตะดาต้า เช่น จุดยึด ใจความสำคัญ หรือชื่อเว็บไซต์ ตามลำดับ ระบุเพียง 1 คำต่อคำสำคัญเท่านั้น คุณเรียงคำสำคัญได้ตามต้องการ เมื่อต้องการค้นหาเว็บเพจที่มี "msn" ในจุดยึด และคำว่า "spaces"และ "magog" ในใจความสำคัญ พิมพ์ inanchor:msn inbody:spaces inbody:magog
ip: ค้นหาเว็บไซต์จากไอพีแอดเดรส: ไอพีแอดเดรสต้องเป็น quad address ซึ่งแยกโดยจุด พิมพ์ ip: คำสำคัญ ตามด้วยไอพีแอดเดรสของเว็บไซต์ พิมพ์ IP:207.46.249.252
language: ให้เว็บเพจสำหรับภาษาที่ระบุ ระบุรหัสภาษาไว้หลัง language: คำสำคัญ เมื่อต้องการดูเว็บเพจเกี่ยวกับของโบราณที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น พิมพ์ "antiques" language:en
loc: หรือ location: ให้เว็บเพจที่มาจากประเทศหรือภูมิภาคที่ระบุ ระบุรหัสประเทศหรือภูมิภาคไว้หลัง loc: คำสำคัญ หากต้องการมุ่งเน้นสองภาษาหรือมากกว่า ใช้คำเชิงตรรกะ OR เพื่อรวมกลุ่มภาษา เมื่อต้องการดูเว็บเพจเกี่ยวกับรูปปั้นจากสหรัฐฯ หรือ สหราชอาณาจักร พิมพ์ sculpture (loc:US OR loc:GB) สำหรับรายการรหัสภาษาที่คุณสามารถใช้ได้กับ Bing ดูที่ Country, region, and language codes
prefer: เพิ่มการเน้นย้ำให้กับคำค้นหาหรือเพิ่มตัวดำเนินการเพื่อช่วยมุ่งเน้นผลการสืบค้น เมื่อต้องการค้นหาผลลัพธ์เกี่ยวกับฟุตบอลแต่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กร พิมพ์ football prefer:organization
site: ให้เว็บเพจซึ่งเป็นของเว็บไซต์ที่ระบุ หากต้องการมุ่งเน้นสองโดเมนหรือมากกว่า ใช้คำเชิงตรรกะ OR เพื่อรวมกลุ่มโดเมน คุณสามารถใช้ site: เพื่อค้นหาเว็บโดเมน โดเมนระดับสูง และไดเร็คทอรี่ที่มีความลึกไม่เกิน 2 ระดับ นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาเว็บเพจที่มีคำค้นหาที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ เมื่อต้องการดูเว็บเพจเกี่ยวกับโรคหัวใจจากเว็บไซต์ของ BBC หรือ CNN พิมพ์ "heart disease" (site:bbc.co.uk OR site:cnn.com) เมื่อต้องการค้นหาเว็บเพจเกี่ยวกับเวอร์ชั่นพีซีของ Halo บนเว็บไซต์ Microsoft พิมพ์ site:www.microsoft.com/games/pc halo
feed: ค้นหาฟีด RSS หรือ Atom บนเว็บไซต์สำหรับคำที่คุณค้นหา เมื่อต้องการค้นหาฟีด RSS หรือ Atom เกี่ยวกับฟุตบอล พิมพ์ feed:football
hasfeed: ค้นหาเว็บเพจที่มีฟีด RSS หรือ Atom บนเว็บไซต์สำหรับคำที่คุณค้นหา เมื่อต้องการค้นหาเว็บเพจบนเว็บไซต์ New York Times ที่มีฟีด RSS หรือ Atom พิมพ์ site:www.nytimes.com hasfeed:football
url: ตรวจสอบว่าโดเมนหรือที่อยู่เว็บที่ระบุอยู่ในดัชนี Bing หรือไม่ เมื่อต้องการตรวจสอบว่าโดเมน Microsoft อยู่ในดัชนีหรือไม่ พิมพ์ url:microsoft.com
บันทึกย่อ
  • อย่าเว้นวรรคหลังเครื่องหมาย : ในคำสำคัญเหล่านี้
  • คุณลักษณะและหน้าที่การใช้งานบางอย่างที่อธิบายไว้ที่นี่อาจไม่สามารถใช้ได้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลือกการค้นหาขั้นสูง

See more videos...