ตัวเลือกการค้นหาขั้นสูง

ใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการปรับเปลี่ยนการค้นหาของคุณและช่วยจำกัดผลลัพธ์การค้นหาของคุณให้แคบลง

ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการด้วยเวลาที่น้อยลง ใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ในการปรับเงื่อนไขการค้นหาหรือฟังก์ชั่นการค้นหาของคุณอย่างรวดเร็ว:

สัญลักษณ์ ฟังก์ชั่น
+ ค้นหาเว็บเพจที่มีคำทั้งหมดซึ่งนำหน้าด้วยสัญลักษณ์ + นอกจากนี้ยังทำให้คุณสามารถรวมคำต่างๆ ที่มักถูกละเลย
" " ค้นหาคำที่ต้องการในกลุ่มคำ
() ค้นหาหรือตัดเว็บเพจที่มีกลุ่มคำ
AND หรือ & ค้นหาเว็บเพจที่มีคำหรือกลุ่มคำทั้งหมด
NOT หรือ ตัดเว็บเพจที่มีคำหรือกลุ่มคำ
OR หรือ | ค้นหาเว็บเพจที่มีคำใดคำหนึ่งหรือกลุ่มคำใดกลุ่มคำหนึ่ง
บันทึกย่อ
 • การค้นหาทั้งหมดจะมีค่าเริ่มต้นเป็นการค้นหา AND
 • คุณต้องใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับตัวดำเนินการ NOT และ OR ไม่เช่นนั้น Bing จะมองข้ามคำเหล่านี้ในฐานะที่เป็นคำหยุด ซึ่งโดยทั่วไปมักเกิดขึ้นกับคำหรือตัวเลขที่ถูกละไว้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการค้นหาแบบข้อความเต็มรูปแบบ
 • คำหยุดและเครื่องหมายวรรคตอนทุกประเภทยกเว้นสัญลักษณ์ที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้จะถูกมองข้าม ยกเว้นในกรณีที่ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายคำพูดหรือนำหน้าด้วยสัญลักษณ์ +
 • คำ 10 คำแรกเท่านั้นที่ถูกนำมาใช้เพื่อให้ได้ผลการสืบค้น
 • การจับกลุ่มคำหรือตัวดำเนินการข้อความตรรกะ (Boolean Operators) จะได้รับการสนับสนุนโดยเรียงตามลำดับต่อไปนี้:
  • ()
  • ""
  • NOT– +
  • AND &
  • OR |
 • เนื่องจาก OR เป็นตัวดำเนินการซึ่งมีลำดับความสำคัญต่ำสุด ให้ล้อมรอบคำ OR ด้วยเครื่องหมายวงเล็บเมื่อนำมารวมกับตัวดำเนินการอื่น ๆ ในการค้นหา
 • คุณลักษณะและหน้าที่การใช้งานบางอย่างที่อธิบายไว้ที่นี่อาจไม่สามารถใช้ได้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญในการค้นหาขั้นสูง
ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ

See more videos...