บล็อกเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ด้วย SafeSearch

ตัวเลือกในการกรองข้อความ ภาพ และวิดีโอสำหรับผู้ใหญ่ออกจากผลการค้นหาของคุณ

SafeSearch ช่วยป้องกันเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ไม่ให้ปรากฏในผลการค้นหาของคุณ คุณสามารถเปิด SafeSearch ได้หลายวิธี

 • สำหรับบัญชีบุคคล ให้เลือกตัวเลือก SafeSearch ที่เพจการตั้งค่า
 • ในระดับเครือข่าย ให้แมป www.bing.com ไปยัง strict.bing.com
 • สำหรับพีซีแต่ละเครื่อง ให้แมป www.bing.com ไปยัง strict.bing.com

ที่ด้านล่างเราจะกล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้ SafeSearch โดยใช้วิธีการข้างต้นแต่ละวิธี

ปรับตัวกรอง SafeSearch ของคุณexpando image
 1. ที่เพจ การตั้งค่า ให้คลิกที่ตัวกรอง SafeSearch แบบใดแบบหนึ่ง:
  • เข้มงวด จะกรองข้อความ ภาพ และวิดีโอสำหรับผู้ใหญ่ออกจากผลการค้นหาของคุณ
  • ปานกลาง จะกรองภาพและวิดีโอสำหรับผู้ใหญ่ แต่ไม่รวมข้อความ ออกจากผลการค้นหาของคุณ นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น
  • ปิด ไม่คัดกรองเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่
 2. คลิก บันทึก
การแมปในระดับเครือข่ายexpando image

ถ้าคุณต้องการได้รับผลลัพธ์ SafeSearch ที่เข้มงวดสำหรับผู้ใช้ทุกคนในเครือข่ายของคุณ ให้แม็ป www.bing.com ไปยัง strict.bing.com ที่เราเตอร์หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เมื่อใช้ strict.bing.com จะทำให้ได้รับผลลัพธ์ SafeSearch ที่เข้มงวดสำหรับคิวรีทั้งหมดที่ส่งไปยัง IP นี้ และการควบคุม SafeSearch จะถูกปิดใช้งาน

เราขอแนะนำให้ใช้วิธีนี้ เนื่องจากเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมในโปรแกรม Bing in the Classroom เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ SafeSearch ที่เข้มงวด ผู้ใช้ในบ้านหรือผู้ใช้ธุรกิจที่ต้องการได้รับผลลัพธ์ SafeSearch ที่เข้มงวด สามารถใช้วิธีดังกล่าวได้เช่นกัน

เมื่อต้องการบังคับใช้ SafeSearch สำหรับเครือข่ายของคุณ คุณจะต้องอัปเดตการกำหนดค่า DNS ของคุณ ตั้งค่ารายการ DNS สำหรับ www.bing.com เป็น CNAME สำหรับ strict.bing.com คุณจะต้องใช้ CNAME แทน IP ของ strict.bing.com เนื่องจาก CNAME จะยังคงใช้งานได้ต่อไปแม้ว่า IP สำหรับ strict.bing.com จะมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปลี่ยนแปลง DNS ผลลัพธ์ที่ผู้ใช้ของคุณได้รับจะยังคงเป็นผลลัพธ์จาก www.bing.com ตามปกติ แต่จะเป็นผลลัพธ์ SafeSearch ที่เข้มงวด

เราไม่แนะนำให้บล็อค IP ของ www.bing.com เนื่องจากอาจทำให้เกิดผลเสียเนื่องจากการบล็อคโดเมนอื่นๆ ของ Microsoft

การแมปพีซีแต่ละเครื่องexpando image

ถ้าคุณต้องการได้รับผลการค้นหาที่ปลอดภัยอย่างเข้มงวดสำหรับพีซีเฉพาะเครื่อง คุณสามารถทำได้โดยการแมป www.bing.com ไปยัง strict.bing.com เช่น ถ้าคุณเป็นผู้ปกครองและต้องการรับผลการค้นหาที่ปลอดภัยบนพีซีของบุตรหลาน คุณสามารถใช้วิธีดังกล่าวได้ เฉพาะผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบของพีซีเครื่องดังกล่าวเท่านั้นที่สามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงนี้ได้

เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงนี้

 1. ใน Windows ให้คลิกปุ่ม Windows แล้วพิมพ์ “Notepad”
 2. คลิกขวาที่ Notepad แล้วเลือก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ
 3. คลิก ใช่ เมื่อ Windows ถามว่าคุณต้องการให้โปรแกรมนี้ทำการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
 4. เปิดไฟล์ hosts ของคุณ สำหรับการติดตั้ง Windows ส่วนใหญ่ ไฟล์ดังกล่าวจะอยู่ที่ C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
 5. คลิกปุ่ม Windows แล้วพิมพ์ “cmd” จากนั้นกด Enter
 6. พิมพ์ "ping strict.bing.com" แล้วบันทึก IP ที่ได้ ค่าดังกล่าวจะมีลักษณะคล้ายตัวอย่างต่อไปนี้: 204.79.197.220
 7. สร้างรายการที่ท้ายไฟล์ hosts ตามตัวอย่างต่อไปนี้ 204.79.197.220 www.bing.com
 8. บันทึกไฟล์ ตอนนี้ Windows จะใช้ strict.bing.com เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ SafeSearch ที่เข้มงวดสำหรับพีซีเครื่องนี้

ถ้าพีซีของคุณติดตั้ง Windows ไว้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณสามารถค้นหาไฟ hosts ได้ โดยพิมพ์พร้อมท์คำสั่งต่อไปนี้: cd /d %systemroot%\system32\drivers\etc

บันทึกย่อ

ไฟล์ hosts จะต้องมี IP จริงสำหรับ strict.bing.com ไม่ใช่ CNAME ในกรณีที่ใช้ CNAME ไฟล์โฮสต์จะจะไม่เปลี่ยนเส้นทางไปยัง IP ของ strict.bing.com

คุณลักษณะและหน้าที่การใช้งานบางอย่างที่อธิบายไว้ที่นี่อาจไม่สามารถใช้ได้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

รายงานปัญหา
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SafeSearch (ภาษาอังกฤษ)

See more videos...