กรองภาพตามประเภทสิทธิ์การใช้งาน

ใช้การกรองสิทธิ์การใช้งานเพื่อค้นหาภาพที่สามารถใช้งานส่วนตัวหรือในเชิงพาณิชย์ได้

เมื่อต้องการค้นหารูปภาพที่คุณสามารถใช้ แบ่งปัน หรือแก้ไขเพื่อการใช้งานส่วนตัวหรือในเชิงพาณิชย์ได้ ให้ใช้ตัวกรองสิทธิ์การใช้งาน ตัวกรองนี้ขึ้นอยู่กับ ระบบการให้สิทธิ์การใช้งานของครีเอทีฟคอมมอนส์ เลือกตัวเลือกตัวกรองเพื่อดูผลการค้นหารูปภาพที่ตรงกับเจตนาในการใช้งานของคุณ

เกี่ยวกับการกรองตามสิทธิ์การใช้งาน

ต่อไปนี้เป็นตัวเลือกที่คุณสามารถใช้กรองและวิธีการใช้ตัวเลือกดังกล่าว:

  • โดเมนสาธารณะ: ผู้สร้างภาพสละกรรมสิทธิ์ของตนตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้.
  • แบ่งปันและใช้งานได้ฟรี: คุณสามารถแบ่งปันและใช้รูปภาพเหล่านี้ แต่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข อีกทั้งไม่อนุญาตให้ปรับเปลี่ยน แบ่งปัน หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ด้วย โดยทั่วไปตัวเลือกนี้จะมีผลการค้นหามากที่สุด
  • แบ่งปันและใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้ฟรี: คุณสามารถแบ่งปันและใช้รูปภาพเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือในเชิงพาณิชย์ แต่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือในเชิงพาณิชย์
  • แก้ไข แบ่งปัน และใช้ได้ฟรี: คุณสามารถปรับเปลี่ยน แบ่งปัน และใช้รูปภาพเหล่านี้ แต่ไม่อนุญาตให้ปรับเปลี่ยน แบ่งปัน หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์
  • แก้ไข แบ่งปัน และใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้ฟรี: คุณสามารถปรับเปลี่ยน แบ่งปัน และใช้รูปภาพเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือในเชิงพาณิชย์ โดยทั่วไปตัวเลือกนี้จะมีผลการค้นหาน้อยที่สุด

เมื่อพบรูปภาพรูปหนึ่งแล้ว

เมื่อพบรูปภาพที่ต้องการ ให้ไปที่เว็บไซต์แรกเริ่มของรูปภาพและดูสิทธิ์การใช้งานที่แท้จริงของรูปภาพดังกล่าว จากนั้น ไปที่เว็บไซต์ครีเอทีฟคอมมอนส์ และอ่านพร้อมทำความเข้าใจสิทธิ์การใช้งานและข้อกำหนด ข้อจำกัด และข้อกำหนดในการระบุแหล่งที่มา เมื่ออ่านข้อมูลเสร็จแล้ว คุณจะทราบวิธีใช้และเวลาที่คุณสามารถใช้รูปภาพดังกล่าว

บันทึกย่อ

Bing จะไม่ยืนยันหรือแสดงว่าสิทธิ์การใช้งานหนึ่ง ๆ เชื่อมโยงกับรูปภาพหรือคุณสามารถใช้รูปภาพภายใต้สิทธิ์การใช้งานดังกล่าวได้

ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งาน โปรดดูที่ ครีเอทีฟคอมมอนส์ คำถามที่ถามบ่อย

ถ้าผลการค้นหาที่กรองมีรูปภาพที่ไม่ตรงกับสิทธิ์การใช้งานที่เลือก โปรดคลิก คำติชม ที่ด้านล่างของหน้าผลการค้นหารูปภาพเพื่อแจ้งให้เราทราบ

See more videos...