รักษาความปลอดภัยในขณะรับชมวิดีโอ

ศึกษาวิธีที่คุณสามารถใช้การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับครอบครัวในเว็บไซต์ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft

เนื้อหาที่มีให้บริการในเว็บไซต์ วิดีโอจาก Bing มาจากหลายช่องทาง

ผู้ปกครองควรควบคุมดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเพื่อช่วยจัดการสิ่งที่ลูกหลานของตนทำได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เราสนับสนุนให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ต้องการจำกัดขอบเขตการเข้าถึง Bing Video ใช้แหล่งข้อมูลด้านความปลอดภัยออนไลน์ดังที่อธิบายไว้ใน เว็บไซต์ YouthSpark

See more videos...