เปิดหรือปิดคำแนะนำการค้นหา

วิธีแสดงหรือซ่อนคำแนะนำที่ปรากฏภายใต้ช่องค้นหา

เมื่อคุณเริ่มพิมพ์คำค้นหา แถบคำแนะนำการค้นหาจะแสดงคำแนะนำโดยอ้างอิงจากคำที่คุณป้อน

ปิดคำแนะนำการค้นหา

  • ที่เพจ การตั้งค่า ใต้ ค้นหา ให้ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ดูคำแนะนำในการค้นหาขณะที่พิมพ์

    คำแนะนำการค้นหาจะปิดจนกว่าคุณจะลบคุกกี้หรือเปิดคำแนะนำการค้นหาอีกครั้ง

เปิดคำแนะนำการค้นหา

  • ที่เพจ การตั้งค่า ใต้ ค้นหา ให้เลือก ดูคำแนะนำในการค้นหาขณะที่พิมพ์

คุณลักษณะและหน้าที่การใช้งานบางอย่างที่อธิบายไว้ที่นี่อาจไม่สามารถใช้ได้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

See more videos...