วิธีที่ Bing นำเสนอผลลัพธ์การค้นหา

ทำไมเราจึงลบผลลัพธ์หรือลิงค์ออกจากเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่มีการทารุณกรรมเด็ก สแปม เนื้อหาที่ไม่ไดรับอนุญาต เนื้อหาหมิ่นประมาท เนื้อหาส่วนตัว หรือในบางประเทศหรือภูมิภาค เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

ในฐานะโปรแกรมค้นหาออนไลน์ วัตถุประสงค์หลักของ Bing คือการเชื่อมโยงผู้ใช้เข้ากับผลลัพธ์การค้นหาที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุดจากเว็บ—เสนอการเข้าถึงที่ง่ายดายสำหรับเนื้อหาที่มีคุณภาพซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้เผยแพร่เว็บ ในการทำงานดังกล่าว Bing จะรวบรวมข้อมูลของเว็บโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างดัชนีสำหรับเพจใหม่และเพจที่มีการเปลี่ยนแปลง (หรือ URL) เพื่อแสดงผลการค้นหาจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาหรือการดำเนินการของผู้ใช้ เนื้อหาของเพจเหล่านี้อาจอ้างอิงหรือมีแหล่งข้อมูลและเนื้อหาออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ รูป วิดีโอ เอกสาร และรายการอื่นๆ ผลการค้นหาจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้อัลกอริทึมคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมโยงคำค้นหาที่คุณใส่กับผลลัพธ์ในดัชนีของเรา โดยทั่วไป เราพยายามจะนำเสนอชุดผลการค้นหาที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราได้ออกแบบ—และปรับปรุงอัลกอริทึม—ของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความเกี่ยวข้องและมีประโยชน์มากที่สุด

ในฐานะเป็นบริการที่ใช้อัลกอริทึมเป็นหลัก Bing ไม่ได้ควบคุมการทำงานหรือดีไซน์ของเว็บไซต์ที่ได้จัดทำดัชนีไว้ และไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ที่มีดัชนี ตราบใดที่เว็บไซต์ยังคงเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บต่อระบบรวบรวมข้อมูล โดยทั่วไปแล้วจะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวผ่าน Bing หรือโปรแกรมค้นหาอื่นๆ ได้

บันทึกย่อ

ถ้าข้อมูลได้ถูกนำออกจากเว็บไซต์แล้ว แต่ยังคงแสดงในผลลัพธ์การค้นหาของ Bing คุณสามารถใช้ Content Removal Tool เพื่อส่งเรื่องขอให้ลบเพจหรือลบแคชที่ล้าสมัยได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือการลบเนื้อหา ไปที่วิธีใช้ & วิธีการสำหรับเว็บมาสเตอร์ของ Bing

Microsoft เคารพต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ถ้า Microsoft ได้รับคำขอให้ลบเนื้อหาจากบุคคล องค์กรธุรกิจ และรัฐบาล ในบางกรณี ซึ่งมีข้อกังวลเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย ความต้องการของผู้ใช้งาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายสาธารณะ Bing อาจลบผลลัพธ์ รายงานให้ผู้ใช้ทราบถึงความเสี่ยงบางประการ หรือเสนอทางเลือกให้กับผู้ใช้เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของพวกเขาเอง Bing จะจำกัดการลบผลลัพธ์การค้นหาเพียงบางกรณีและบางเงื่อนไขเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีที่ผู้ใช้งาน Bing จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ด้านล่างนี้เราได้อธิบายวิธีการและกรณีที่ Bing จะดำเนินการดังกล่าว เมื่อผลการค้นหาถูกลบออก Bing จะพยายามดำเนินการอย่างโปร่งใสในการลบ ซึ่งรวมถึงการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการลบผลการค้นหาที่ด้านล่างของเพจ นอกจากนี้ เรายังเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการลบผลการค้นหาโดย Bing ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Microsoftรายงานคำขอนำเนื้อหาออก

คำขอตามกฎหมายจากรัฐบาล บุคคล หรือกรณีอื่นๆ

บางประเทศมีกฎหมายหรือข้อบังคับที่ส่งผลต่อผู้ให้บริการการค้นหา และขอให้ถอนการเข้าถึงเพจบางเพจที่มีการจัดทำดัชนีไว้ กฎหมายเหล่านี้บางส่วนได้อนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลบางกลุ่มสามารถร้องขอการลบผลลัพธ์ (เช่น สำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ การโจมตี การหมิ่นประมาท ข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้ ถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง หรือสิทธิส่วนบุคคลอื่นๆ) ในขณะที่บางส่วนได้รับการกำกับดูแลและบังคับใช้โดยรัฐบาลเอง

เมื่อ Microsoft ได้รับคำขอหรือความประสงค์ Bing จะพิจารณาทั้งการสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการสนับสนุนการเข้าถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอย่างเสรี โดยที่ยังคงสอดคล้องกับกฎหมายของท้องถิ่น เราจะตรวจสอบและประเมินคำขอหรือความประสงค์ ซึ่งรวมถึงเหตุผลและสาระสำคัญของคำขอหรือความประสงค์นั้นๆ อำนาจหรือสิทธิของผู้ร้องขอ นโยบายที่เกี่ยวข้องของเรา และพันธสัญญาของเราต่อผู้ใช้บริการของเรา โดยคำนึงถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และตัดสินว่าเราควรถอนการเข้าถึงเนื้อหานั้นๆ หรือไม่ และเพียงใด

ตัวอย่างของคำขอตามกฎหมายพร้อมวิธีดำเนินการทั่วโลก

สื่อที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก

การผลิต เผยแพร่ รวมถึงการเข้าถึงสื่อที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศต่อเด็ก เป็นความผิดที่เป็นสากลและขัดต่อหลักกฎหมายโดยทั่วไป น่าเสียใจที่การล่วงละเมิดต่อเด็กไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เว็บนำมาซึ่งโอกาสใหม่สำหรับผู้ที่กระทำอาชญากรรมต่อเด็ก Bing ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงองค์กรทั้งภาครัฐและนอกภาครัฐ เพื่อพยายามหยุดการแพร่กระจายของเนื้อหาที่น่ากลัวเหล่านี้ผ่านสื่อออนไลน์ วิธีหนึ่งที่เราได้ดำเนินการคือการลบเพจที่ได้รับการตรวจสอบโดยตัวแทนที่เชื่อถือได้ (หรือได้รับการรับรองผ่าน Microsoft PhotoDNA) และพบว่ามีเนื้อหาหรือเกี่ยวข้องกับการหาประโยชน์หรือการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราได้ลบเพจเหล่านี้ออกจากดัชนีของเราได้รับการระบุด้วยการใช้วิจารณญาณอย่างสุจริตโดย Internet Watch Foundation (สหราชอาณาจักร), NCMEC (สหรัฐอเมริกา) และ FSM (เยอรมนี) ว่ามีการโฮสต์หรือเสนอการเข้าถึงสื่อที่มีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก การลบลิงก์เหล่านี้จากผลการค้นหาที่แสดง ไม่ได้เป็นการปิดกั้นการเข้าถึงสื่อดังกล่าวผ่านเว็บหรือผ่านการค้นหาด้วยวิธีอื่นๆ นอกเหนือจาก Bing แต่เป็นการบั่นทอนความสามารถของผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์จากสื่อเหล่านั้น

การละเมิดลิขสิทธิ์

Bing ส่งเสริมความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ โดยที่คำนึงถึงสิทธิ์ของผู้ใช้ต่อการใช้งานในลักษณะที่สามารถกระทำได้ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง Bing อาจลบลิงก์ไปยังเว็บเพจที่มีเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของเนื้อหาอันมีลิขสิทธิ์ออกจากผลการค้นหา หากเราได้รับการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เพียงพอตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต

ถ้าคุณเป็นผู้ถือสิทธิ์และมีข้อกังวลด้านทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ที่มีลิงก์มาจาก Bing หรือจากโฆษณาของ Bing โปรดดูที่ รายงานเพจที่มีการละเมิด ของเรา

คุณภาพ ความปลอดภัย และความต้องการของผู้ใช้

ในบางกรณีซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพ ความปลอดภัย และความต้องการของผู้ใช้บริการของเรา Bing อาจตัดสินใจที่จะลบผลลัพธ์บางประเภท หรือเราอาจแจ้งเตือนหรือให้ความรู้แก่ผู้ใช้ หรือเสนอทางเลือกเพื่อปรับผลลัพธ์ตามความต้องการ

ตัวอย่างเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย และความต้องการของผู้ใช้

สแปม

พบว่าบางเพจที่บันทึกไว้ในดัชนีของ Bing เป็นเพจที่มีคุณค่าต่ำหรือไม่มีคุณค่าต่อผู้ใช้ และอาจมีลักษณะที่มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้ระบบการค้นหาและโฆษณาทำงานเพื่อบิดเบือนความเกี่ยวข้องของเพจที่เสนอข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องมากกว่า เพจเหล่านี้บางส่วนจะมีแต่โฆษณาหรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีโฆษณา และไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องต่อสิ่งที่ค้นหา หรือเกี่ยวข้องเพียงผิวเผิน เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การค้นหาสำหรับผู้ใช้และเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น Bing อาจลบผลการค้นหาดังกล่าว หรือปรับอัลกอริทึมของ Bing เพื่อให้ความสำคัญต่อเพจที่มีประโยชน์และมีความเกี่ยวข้องกับผลการค้นหามากกว่า

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น การเผยแพร่ภาพส่วนตัวโดยไม่ได้รับความยินยอม

ในบางครั้ง เว็บเพจสาธารณะจะมีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ทั้งที่จงใจ หรือโดยปล่อยปละละเลยให้มีข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่ถูกระบุตัวตน หรือในกรณีที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัว ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ระเบียนส่วนตัว หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว หมายเลขประจำตัว และข้อมูลอื่นๆ ที่คล้ายกันโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือการเผยแพร่รหัสผ่านสำหรับอีเมล ข้อมูลประจำตัวสำหรับการลงชื่อเข้าสู่ระบบ หมายเลขบัตรเครดิต หรือข้อมูลอื่นๆ โดยมีเจตนาและมุ่งร้าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการฉ้อฉลหรือการลักลอบเข้าถึงข้อมูล เมื่อได้รับการตรวจสอบ Bing จะลบผลการค้นหาเหล่านั้น

ตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งคือ เมื่อมีใครบางคนแชร์รูปสำหรับผู้ใหญ่ของบุคคลอื่นผ่านสื่อออนไลน์ โดยไม่ได้รับความยินยอมของบุคคลนั้นๆ โดยจารีตแล้ว ลักษณะดังกล่าวถือเป็นการรุกรานความเป็นส่วนตัวอย่างน่ารังเกียจ และโดยทั่วไปมักเรียกสิ่งนี้ว่า "การแก้แค้นด้วยการเผยแพร่สื่ออนาจาร" เพื่อช่วยเหลือเหยื่อในการควบคุมรูปภาพและความเป็นส่วนตัวของพวกเขา เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้ว Bing อาจลบลิงก์ไปยังรูปและวิดีโอจากผลการค้นหาที่เป็นการแก้แค้นด้วยการเผยแพร่สื่ออนาจาร เพื่อรายงานรูปถ่ายและวิดีโอที่เผยแพร่ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ตกเป็นเหยื่อควรกรอกแบบฟอร์มบน เว็บเพจรายงาน ของเรา

ข้อมูลดังกล่าวจะยังคงเข้าถึงได้ผ่านเว็บ แม้ว่า Bing จะลบผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตาม ดังที่ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม เจ้าของเว็บไซต์คือผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บ และแบบฟอร์มนี้จะแนะนำผู้ตกเป็นเหยื่อให้ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์เหล่านี้เพื่อลบเนื้อหาออกจากเว็บ

เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

Bing เสนอการตั้งค่า SafeSearch ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถกำหนดประเภทของตัวกรองเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ตามที่พวกเขาต้องการให้ใช้กับผลการค้นหาของตนเอง Bing ประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงการเสนอเนื้อหาที่อาจก้าวร้าวหรือเป็นอันตรายเมื่อไม่มีการร้องขอ ตามค่าเริ่มต้น ในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่ SafeSearch จะถูกกำหนดเป็นเป็น ปานกลาง ซึ่งจะจำกัดผลการค้นหาที่มีภาพที่ไม่เหมาะสม แต่ไม่ได้จำกัดข้อความที่ไม่เหมาะสม

บันทึกย่อ

การแสดงเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ (หรือผลการค้นหาที่มีการเข้าถึงเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่) ในแต่ละประเทศหรือภูมิภาคอาจมีมาตรฐานความเหมาะสมที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับธรรมเนียมท้องถิ่น หลักทางศาสนาหรือวัฒนธรรม หรือกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ลักษณะดังกล่าวอาจส่งผลต่อการตั้งค่าเริ่มต้นของ SafeSearch สำหรับ Bing ในบางประเทศ เรามีความพยายามที่จะทบทวนการตั้งค่าเหล่านี้ เมื่อกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ขนบธรรมเนียม และมาตรฐานเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลง

คำเตือน (การจำหน่ายยาผิดกฎหมายและมัลแวร์)

ในกรณีที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสาธารณะ จากการซื้อยาที่ไม่ปลอดภัย ปลอมปน และยาเสพติดอื่นๆ แบบออนไลน์ (ยาที่ผิดกฎหมาย) หรือการเข้าถึงไซต์ที่น่าสงสัยว่าอาจมีมัลแวร์ Bing ต้องการช่วยเหลือให้ผู้ใช้ของเราสามารถทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลได้ ด้วยเป้าหมายดังกล่าว เราจึงได้เสนอคำเตือนจำนวนหนึ่งที่ Bing.com เพื่อให้ผู้ใช้ของเราทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอันตรายจากการเข้าชมไซต์ที่ไม่ปลอดภัย เราจะไม่ขัดขวางผู้ใช้จากการเข้าชมไซต์เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คำเตือนดังกล่าวจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ และเสนอลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลซึ่งผู้ใช้จะสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกยาแบบออนไลน์อย่างปลอดภัย

สำหรับยาผิดกฎหมาย คำเตือนดังกล่าวจะปรากฏขึ้นถ้าผู้ใช้ Bing เลือกไซต์จำหน่ายยาที่ FDA ระบุว่าเป็นร้านขายยาปลอมปนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย เช่น เสนอยาที่ต้องจำหน่ายตามใบสั่งยา ซึ่งอาจเป็นอันตราย ไม่ผ่านการรับรอง หรือจงใจให้ข้อมูลผิด ต่อผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ลบเพจที่เก็บไว้ในแคชออกจาก Bing
ส่งคำขอลบเนื้อหาออกจาก Bing
รายงานเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือไม่เหมาะสม
บล็อกเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ด้วย SafeSearch

See more videos...