เพราะเหตุใดฉันจึงเห็นโฆษณานี้

คำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายของ Bing

มีหลายเหตุผลที่ Bing จะแสดงโฆษณาเฉพาะแก่คุณ เมื่อคุณเห็นโฆษณาบน Bing อาจเนื่องมาจากลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

การค้นหาของคุณ:

  • โฆษณามีความเกี่ยวข้องกับการค้นหาในปัจจุบันของคุณ
  • หัวข้อคล้ายคลึงกับสิ่งที่คุณได้ค้นหาล่าสุด
  • และมีความสัมพันธ์กับไซต์ที่คุณได้เข้าชม

ข้อมูลของคุณ:

  • วันเกิดที่คุณแชร์ในบัญชี Microsoft
  • เพศที่คุณเลือกในบัญชี Microsoft
  • ข้อมูลที่คุณแชร์กับบริษัทโฆษณา เช่น การสมัครรับอีเมลส่งเสริมการขาย
  • ข้อมูลในโปรไฟล์ Linkedln ของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ลบเพจที่แคชไว้ออกจาก Bing
ส่งคำขอลบเนื้อหาออกจาก Bing
รายงานเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
บล็อกเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ด้วย SafeSearch

See more videos...