แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 ของ Bing

แหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับตัวติดตามข้อมูลโควิด-19 ของ Bing

Bing มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ข้อมูลล่าสุดซึ่งมีความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดด้วยการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีชื่อเสียงหลากหลายทั่วโลก ช่วงเวลาในการรายงาน ความถี่ในการอัปเดตข้อมูล และระดับของรายละเอียดอาจแตกต่างกันไปตามแหล่งข้อมูล

ข้อมูลได้มาจากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้:

บันทึกย่อ

ข้อมูลด้านการแพทย์ใน Bing ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ และไม่ถือเป็นข้อมูลที่สามารถใช้ได้สำหรับทุกคน โปรดติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลด้านการแพทย์ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินด้านการแพทย์ โปรดโทรติดต่อแพทย์ประจำตัวของคุณ หรือโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยทันที

See more videos...