แป้นพิมพ์ลัด

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อช่วยให้การใช้งาน Bing Maps มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แป้นพิมพ์ลัดสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาเมื่อคุณใช้ Bing Maps

เมื่อต้องการ กด
เปลี่ยนเป็นมุมมองถนน R
เปลี่ยนเป็นมุมมองทางอากาศ A
เปลี่ยนเป็นมุมมองทางอากาศพร้อมป้าย H
เปลี่ยนเป็นมุมมองจากมุมสูง O
เปลี่ยนเป็นมุมมองจากมุมสูงพร้อมป้าย B
เปลี่ยนเป็นมุมมองแบบ Ordnance Survey* S
ขยาย เครื่องหมายบวก (+)
ย่อ เครื่องหมายลบ (-)
หมุนไปทางขวาในมุมมองจากมุมสูง Ctrl + ลูกศรขวา
หมุนไปทางซ้ายในมุมมองจากมุมสูง Ctrl + ลูกศรซ้าย

*ให้บริการในตลาดบางแห่งเท่านั้น

See more videos...