การเข้าใช้งานอีเมลของคุณจาก Bing Bar

ศึกษาวิธีการเพิ่มหรือลบบัญชีอีเมลของคุณ เขียนและลบข้อความ และวิธีแก้ปัญหาข้อผิดผลาดทั่วไปของอีเมล

ปุ่มเมลบน Bing Bar ให้คุณสามารถดูตัวอย่างข้อความอีเมลล่าสุดในกล่องขาเข้า Gmail, Yahoo! จดหมาย หรือ Outlook.com ของคุณ และยังให้คุณได้รับการแจ้งเตือนอีเมล

หลังตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณให้ทำงานร่วมกับ Bing Bar แล้ว Bing Bar จะเช็คเมลฉบับใหม่ทุกๆ 10 นาทีโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าบัญชีอีเมลให้ทำงานร่วมกับ Bing Barexpando image
 1. คลิกที่ปุ่ม เมล ภาพปุ่มเมลบน Bing Bar ใน Bing Bar
 2. เลือกชื่อผู้ให้บริการบัญชีอีเมลของคุณ
 3. ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีอีเมลของคุณ
 4. คลิก ส่ง
การเพิ่มบัญชีอีเมลอื่นใน Bing Barexpando image

คุณสามารถเพิ่มบัญชีอีเมลใน Bing Bar ได้มากกว่าหนึ่งบัญชี และสามารถใช้ปุ่มเมลเพื่อดูตัวอย่างอีเมลของแต่ละบัญชีแบบแยกจากกัน

 1. คลิกที่ปุ่ม เมล ภาพปุ่มเมลบน Bing Bar ใน Bing Bar
 2. คลิก ตัวเลือก
 3. คลิก เพิ่ม
 4. เลือกชื่อผู้ให้บริการบัญชีอีเมลของคุณ
 5. ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีอีเมลของคุณ
 6. คลิก ส่ง
การเอาบัญชีอีเมลออกจาก Bing Barexpando image
 1. คลิกที่ปุ่ม เมล ภาพปุ่มเมลบน Bing Bar ใน Bing Bar
 2. คลิก ตัวเลือก
 3. เลือกบัญชีที่คุณต้องการลบ
 4. คลิก ลบ

หลังจากตั้งค่าบัญชีอีเมลหนึ่งบัญชีหรือมากกว่าให้ทำงานร่วมกับ Bing Bar แล้ว คุณสามารถใช้ปุ่มเมลบน Bing Bar เพื่อดูอีเมลล่าสุดของคุณ ไปที่กล่องขาเข้า เปิดข้อความอีเมลที่ต้องการในเบราว์เซอร์ของคุณ ลบอีเมล และเขียนอีเมลใหม่

การแสดงตัวอย่างอีเมลล่าสุดexpando image
 1. คลิกที่ปุ่ม เมล ภาพปุ่มเมลบน Bing Bar ใน Bing Bar
 2. คลิกไอคอนของบัญชีอีเมลที่คุณต้องการที่มุมซ้ายบนของเมนูเมลแบบลอยขึ้น ไอคอนจะแสดงจำนวนข้อความที่ยังไม่ได้อ่านในกล่องขาเข้าแต่ละกล่อง
 3. จะมีรายการข้อความอีเมลล่าสุดที่บัญชีอีเมลนั้นได้รับปรากฏขึ้น ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
  • เมื่อต้องการเปิดข้อความในหน้าต่างเบราว์เซอร์ ให้คลิกข้อความนั้นในรายการ
  • เมื่อต้องการเช็คเมลใหม่ คลิกปุ่มรีเฟรชที่เมนูเมลซึ่งลอยขึ้นมาที่มุมขวาบน ภาพปุ่มรีเฟรชอีเมลบน Bing Bar
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าเริ่มต้นในการแสดงข้อความจากบัญชีอีเมลเมื่อคุณคลิกปุ่มเมล ให้คลิก ตัวเลือก เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการ คลิกปุ่มลูกศรขึ้นจนกว่าบัญชีนั้นจะอยู่ที่ด้านบนของรายการแล้วคลิก ปิด
การเขียนอีเมลexpando image
 1. คลิกที่ปุ่ม เมล ภาพปุ่มเมลบน Bing Bar ใน Bing Bar
 2. คลิกไอคอนของบัญชีอีเมลที่คุณต้องการที่มุมซ้ายบนของเมนูเมลแบบลอยขึ้น
 3. คลิกปุ่มเขียนที่เมนูเมลซึ่งลอยขึ้นมาที่มุมขวาบน ภาพปุ่มเขียนอีเมลบน Bing Bar
การลบอีเมลexpando image
 1. คลิกที่ปุ่ม เมล ภาพปุ่มเมลบน Bing Bar ใน Bing Bar
 2. คลิกไอคอนของบัญชีอีเมลที่คุณต้องการที่มุมซ้ายบนของเมนูเมลแบบลอยขึ้น
 3. ชี้ไปยังข้อความที่คุณต้องการลบ แล้วจึงคลิกไอคอน X สีแดงที่ด้านซ้ายของข้อความ
เปิดกล่องขาเข้าในเบราว์เซอร์ของคุณexpando image
 1. คลิกที่ปุ่ม เมล ภาพปุ่มเมลบน Bing Bar ใน Bing Bar
 2. คลิกไอคอนของบัญชีอีเมลที่คุณต้องการที่มุมซ้ายบนของเมนูเมลแบบลอยขึ้น
 3. ที่ด้านบนของเมนูเมลแบบลอยขึ้น ให้คลิกปุ่มชื่อบัญชีอีเมลของคุณ
การแก้ปัญหา "โปรดให้สิทธิใช้งานบัญชีเว็บเมลของคุณที่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด" ด้วยบัญชี Gmailexpando image

ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามใช้งานบัญชี Gmail กับ Bing Bar คุณอาจต้องเปิดใช้งาน IMAP สำหรับบัญชีของคุณในเว็บไซต์ Gmail ก่อน

 1. การลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail ของคุณ
 2. คลิก การตั้งค่า ที่มุมขวาบน
 3. คลิกแท็บ ส่งต่อและ POP/IMAP
 4. เลือก เปิดใช้งาน IMAP แล้วจึงคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
 5. ลองใช้บัญชี Gmail ของคุณด้วย Bing Bar อีกครั้ง
การแก้ปัญหา " ข้อความแสดงข้อผิดพลาด" ไม่สามารถเรียกอีเมลของคุณได้ในขณะนี้expando image

ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ใน Bing Bar ขณะที่คุณเพิ่มบัญชีอีเมล แสดงว่าคุณอาจป้อนชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง หรือเปลี่ยนรหัสผ่านไปแล้วเมื่อคุณเพิ่มบัญชีเข้าใน Bing Bar

 1. คลิกที่ปุ่ม เมล ภาพปุ่มเมลบน Bing Bar ใน Bing Bar
 2. คลิก ตัวเลือก
 3. คลิกบัญชีอีเมลที่มีปัญหา
 4. คลิก แก้ไข
 5. ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีอีเมลของคุณ
 6. คลิก ส่ง
บันทึกย่อ
 • ตามค่าเริ่มต้น Bing Bar จะแสดงการแจ้งเตือนด้านล่างช่องค้นหา Bing Bar เมื่อคุณได้รับอีเมลใหม่ หากต้องการปิดการแจ้งเตือน คลิกที่ปุ่ม เมล ภาพปุ่มเมลบน Bing Bar จากนั้นคลิก ตัวเลือก ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางเมล แล้วคลิก ปิด
 • ถ้าคุณไม่เห็นคุณลักษณะต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ที่นี่ คุณอาจไม่มี Bing Bar เวอร์ชันล่าสุด หากต้องการติดตั้ง โปรดไปที่ หน้าดาวน์โหลด Bing Bar

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ Bing Bar
การเลือกและจัดระเบียบปุ่มบน Bing Bar
ไม่เห็น Bing Bar

See more videos...