การติดตั้ง Bing Bar

เพิ่มหรือนำ Bing Bar ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถใช้ Bing Bar เวอร์ชันล่าสุดเพื่อค้นหาเว็บ ตรวจสอบอีเมล ดูพยากรณ์อากาศ รับข้อมูลจราจร ดูการอัพเดทของ Facebook และอื่น ๆ อีกมากมาย

  1. ไปที่ หน้าดาวน์โหลด Bing Bar
  2. คลิก ดาวน์โหลดทันที
  3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
บันทึกย่อ
  • Bing Bar คือแถบเครื่องมือที่พัฒนามาจากแถบเครื่องมือ Windows Essentials ถ้ามีแถบเครื่องมือ Windows Essentials ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์เมื่อคุณติดตั้ง Bing Bar แถบเครื่องมือ Windows Essentials จะถูกเอาออกโดยอัตโนมัติในระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง
  • ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในระหว่างการติดตั้งว่า มี Bing Bar ติดตั้งอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์ แสดงว่าอาจมี Bing Bar รุ่นก่อนหน้าติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ให้ถอนการติดตั้ง แล้วจึงลองติดตั้ง Bing Bar อีกครั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ Bing Bar
เลือกที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของ Bing Bar
ถอนการติดตั้ง Bing Bar

See more videos...