การดูแผนที่ถนนจาก Bing Bar

ดูแผนที่ รับข้อมูลเส้นทางการขับขี่ และการจราจรบน Bing Bar

ด้วยปุ่มแผนที่บน Bing Bar คุณจะสามารถมองเห็นแผนที่ถนนและแผนที่ทางอากาศได้จาก Bing Maps รับข้อมูลสภาพการจราจร ที่อยู่ตามแผนที่ และเส้นทางการขับขี่—ทั้งหมด โดยไม่ต้องออกจากเว็บเพจที่คุณกำลังเข้าชมอยู่

การดูแผนที่expando image
 1. คลิกที่ปุ่มแผนที่ ภาพปุ่มแผนที่บน Bing Bar ใน Bing Bar
 2. ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
  • หากต้องการไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ให้พิมพ์ที่อยู่ในช่องเหนือแผนที่ แล้วคลิก ค้นหา
  • เมื่อต้องการเลื่อนแผนที่ไปยังสถานที่ใหม่ ให้คลิกและลากแผนที่
  • เมื่อต้องการย่อหรือขยาย ให้คลิกปุ่มเครื่องหมายบวกและลบในหน้าต่างแผนที่ หรือคลิกแผนที่และใช้ล้อกลิ้งของเมาส์
  • เมื่อต้องการขยายสถานที่ใดสถานที่หนึ่งบนแผนที่ ให้คลิกสองครั้งที่สถานที่นั้น
การเปลี่ยนลักษณะแผนที่expando image
 1. คลิกที่ปุ่มแผนที่ ภาพปุ่มแผนที่บน Bing Bar ใน Bing Bar
 2. ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
  • เมื่อต้องการดูภาพถ่ายทางอากาศของบริเวณในแผนที่ปัจจุบัน ให้คลิก ทางอากาศ มีภาพถ่ายทางอากาศสำหรับบางพื้นที่เท่านั้น ถ้าไม่มีภาพถ่ายทางอากาศแสดงขึ้น ให้ลองย่อหรือขยายแผนที่
  • เมื่อต้องการดูแผนที่ถนนของบริเวณในแผนที่ปัจจุบัน ให้คลิก ถนน
  • เมื่อต้องการวางซ้อนสภาพการจราจรในปัจจุบันลงบนแผนที่ ให้คลิก การจราจร มีข้อมูลการจราจรสำหรับพื้นที่ในเขตมหานครส่วนใหญ่
การเปลี่ยนสถานที่เริ่มต้นของคุณexpando image
 1. คลิกที่ปุ่มแผนที่ ภาพปุ่มแผนที่บน Bing Bar ใน Bing Bar
 2. คลิก ตัวเลือก
 3. พิมพ์ที่อยู่ของสถานที่ที่คุณต้องการให้ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกปุ่มแผนที่ เช่น ที่อยู่บ้านของคุณ
 4. คลิก บันทึก
การรับเส้นทางการขับขี่จากสถานที่เริ่มต้นของคุณexpando image
 1. คลิกที่ปุ่มแผนที่ ภาพปุ่มแผนที่บน Bing Bar ใน Bing Bar
 2. ตั้งค่าสถานที่เริ่มต้นของคุณให้เป็นตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นการเดินทาง (เช่น ที่อยู่บ้านของคุณ)
 3. พิมพ์ที่อยู่ปลายทางของคุณในช่องเหนือแผนที่ แล้วคลิก ค้นหา
 4. แผนที่จะข้ามไปยังสถานที่ปลายทางและเน้นที่อยู่ที่คุณระบุไว้ด้วยหมุดยึด เมื่อต้องการเปิดเว็บไซต์ Bing Maps และแสดงเส้นทางการขับขี่ของคุณ ให้ชี้ไปที่หมุดยึด แล้วคลิก รับเส้นทางบน Bing
การเปิดหรือปิดสถานที่ที่แนะนำexpando image

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์บางแห่ง เช่น เว็บของผู้ค้าปลีก ปุ่มแผนที่บน Bing Bar จะแสดงไอคอนใหม่ เมื่อคุณเห็นไอคอนนั้น ให้คลิกที่ปุ่มแผนที่เพื่อแสดงสถานที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ร้านค้าของผู้ค้าปลีกรายที่อยู่ใกล้กับสถานที่เริ่มต้นของคุณที่สุด ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Bing Bar แนะนำสถานที่ในลักษณะนี้ คุณสามารถปิดการแนะนำได้

 1. คลิกที่ปุ่มแผนที่ ภาพปุ่มแผนที่บน Bing Bar ใน Bing Bar
 2. คลิก ตัวเลือก
 3. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้ที่สุดของธุรกิจซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่ฉันเข้าเยี่ยมชมจากแผนที่
 4. คลิก บันทึก
บันทึกย่อ
 • หากคุณไม่เห็นคุณลักษณะต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ที่นี่ คุณอาจไม่มี Bing Bar เวอร์ชันล่าสุด หากต้องการติดตั้ง โปรดไปที่ หน้าดาวน์โหลด Bing Bar
 • คุณลักษณะและหน้าที่การใช้งานบางอย่างที่อธิบายไว้ที่นี่อาจไม่สามารถใช้ได้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ Bing Bar
ไม่เห็น Bing Bar
การเลือกและจัดระเบียบปุ่มบน Bing Bar

See more videos...