การดูรายงานสภาพอากาศ

ดูสภาพอากาศปัจจุบันและการพยากรณ์อากาศในรอบ 5 วันบน Bing Bar

ด้วยปุ่มสภาพอากาศบน Bing Bar คุณสามารถแสดงข้อมูลสภาพอากาศและพยากรณ์อากาศสำหรับเมืองต่างๆ รอบโลกได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกเมืองเริ่มต้น และดูสภาพอากาศปัจจุบันของเมืองนั้นที่จะปรากฏอยู่บนปุ่มสภาพอากาศได้อย่างรวดเร็ว

การดูรายงานสภาพอากาศexpando image

ปุ่มสภาพอากาศจะแสดงกราฟของสภาพอากาศปัจจุบันของตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของคุณโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลสภาพอากาศเพิ่มเติม ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสภาพอากาศปัจจุบันและข้อมูลพยากรณ์อากาศในรอบ 5 วันสำหรับตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของคุณ ให้คลิกปุ่มสภาพอากาศ ภาพปุ่มสภาพอากาศบน Bing Bar
 • เมื่อต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสภาพอากาศปัจจุบันสำหรับตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้คลิกปุ่มสภาพอากาศ ภาพปุ่มสภาพอากาศบน Bing Bar จากนั้นคลิกปุ่มลูกศรซ้ายและขวาเพื่อเลื่อนดูการพยากรณ์อากาศสำหรับตำแหน่งที่ตั้งอื่น ๆ ที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้า
การเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งหรือเปลี่ยนเมืองเริ่มต้นของคุณexpando image
 1. คลิกที่ปุ่มสภาพอากาศ ภาพปุ่มสภาพอากาศบน Bing Bar ใน Bing Bar
 2. คลิก ตัวเลือก
 3. ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
  • เมื่อต้องการเพิ่มเมืองในรายการ ให้คลิก เพิ่ม พิมพ์ชื่อเมืองแล้วคลิก ค้นหา แล้วจึงคลิกเมืองที่คุณต้องการ
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการปรากฏขึ้นของเมืองต่างๆ เมื่อคุณคลิกข้อมูลพยากรณ์อากาศ ให้เลือกเมือง แล้วจึงคลิกปุ่มลูกศรขึ้นและลง
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนเมืองเริ่มต้นของคุณ ให้เลือกเมืองที่คุณต้องการจากรายการ แล้วจึงคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น สภาพอากาศของเมืองที่เป็นค่าเริ่มต้นของคุณจะปรากฏในปุ่มสภาพอากาศเสมอ และปรากฏขึ้นเป็นลำดับแรกเมื่อคุณคลิกปุ่มสภาพอากาศบน Bing Bar
 4. คลิก ปิด
บันทึกย่อ
 • หากคุณไม่เห็นคุณลักษณะต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ที่นี่ คุณอาจไม่มี Bing Bar เวอร์ชันล่าสุด หากต้องการติดตั้ง โปรดไปที่ หน้าดาวน์โหลด Bing Bar
 • คุณลักษณะและหน้าที่การใช้งานบางอย่างที่อธิบายไว้ที่นี่อาจไม่สามารถใช้ได้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ Bing Bar
การเลือกและจัดระเบียบปุ่มบน Bing Bar

See more videos...