ทันข่าวสารด้วยการแจ้งเตือนจาก Bing Bar

รับการแจ้งเตือนข่าวด่วนและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

Bing Bar จะแสดงป็อปอัพการแจ้งเตือนที่ระบุข้อมูลสำคัญ ข่าวด่วน และรายละเอียดคุณสมบัติใหม่อยู่เป็นระยะๆ คุณสามารถกำหนดการแจ้งเตือน Bing Bar เองได้ตามความต้องการ

  1. ที่ด้านขวาของ Bing Bar คลิกที่ปุ่มการตั้งค่า ปุ่มไอคอนการตั้งค่า Bing Bar
  2. คลิกที่แท็บ การแจ้งเตือน
  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่คุณต้องการได้รับการแจ้งเตือน เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด ให้คลิก ทั้งหมด หรือ ไม่เลย
  4. คลิก ปิด
บันทึกย่อ
  • Bing Bar สามารถกำหนดการแจ้งเตือนได้โดยอัตโนมัติ โดยจะถามคุณว่าต้องการปิดการใช้งานการแจ้งเตือนที่คุณมักปิดใช้งานบ่อยๆ หรือไม่
  • หากคุณไม่เห็นคุณลักษณะต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ที่นี่ คุณอาจไม่มี Bing Bar เวอร์ชันล่าสุด หากต้องการติดตั้ง โปรดไปที่ หน้าดาวน์โหลด Bing Bar

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ Bing Bar

See more videos...