การแปลเว็บไซต์

ให้ Bing Bar แปลเว็บเพจโดยอัตโนมัติให้คุณ

Bing Bar Translator คือบริการแปลภาษาฟรีด้วยเครื่องที่คุณสามารถใช้เพื่อแปลข้อความบนเว็บไซต์ต่างๆ เป็นภาษาอื่นๆ ได้โดยทันที Bing Bar Translator จะใช้เทคโนโลยีการแปลด้วยเครื่องเชิงสถิติของ โปรแกรมแปลของ Microsoft ซึ่งทำงานโดยการจับคู่คำและวลีที่รู้จักกับคำและวลีที่มีความหมายเดียวกันในภาษาอื่น ๆ การแปลด้วยเครื่องอาจมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเพื่อให้เข้าใจถึงใจความสำคัญของข้อมูลบนเว็บไซต์ แต่เนื่องจากเครื่องไม่ใช่เจ้าของภาษา ดังนั้นข้อความที่แปลโดยเครื่องจึงไม่จำเป็นต้องถูกต้อง 100%

  1. เปิด Internet Explorer
  2. ไปยังเว็บเพจที่ต้องการแปล
  3. คลิกที่ปุ่มแปล ภาพปุ่มแปลบน Bing Bar ใน Bing Bar

    ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มแปล ให้เพิ่มปุ่มลงใน Bing Bar สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเลือกและจัดระเบียบปุ่มบน Bing Bar

  4. ในแถบ Translator ที่ด้านบนของเพจ เลือกภาษาที่ต้องการให้เว็บไซต์แสดงผล

    เมื่อต้องการดูประโยคที่แปลบนเว็บเพจในภาษาดั้งเดิม ให้นำเมาส์ชี้ไปยังคำแปลนั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Translator ของ Bing Bar ไปที่ โฮมเพจ Microsoft Translator สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาที่รองรับ การส่งคำติชม หรือคำถามอื่น ๆ เกี่ยวกับ Microsoft Translator โปรดดูที่ วิธีใช้โปรแกรมแปลของ Microsoft

บันทึกย่อ
  • ถ้าคุณเข้าชมเว็บเพจซึ่งเขียนเป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาของเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ Bing Bar Translator จะถามคุณโดยอัตโนมัติว่าต้องการแปลเว็บเพจนั้นหรือไม่ เมื่อต้องการแปลเว็บเพจเป็นภาษาเริ่มต้นของเบราว์เซอร์ของคุณ ในการแจ้งเตือนซึ่งจะปรากฏที่ด้านล่างของช่องค้นหา Bing Bar ให้คลิก ใช่
  • Bing Bar Translator จะยังคงเปิดใช้งานอยู่ตราบเท่าที่คุณยังอยู่ในเว็บเพจเดิม เมื่อคุณไปยังเว็บเพจอื่น Bing Bar Translator จะถูกปิดใช้งานจนกว่าคุณจะเลือกให้แปลอีกครั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ Bing Bar

See more videos...