ถอนการติดตั้ง Bing Bar

นำ Bing Bar ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าต้องการถอนการติดตั้ง Bing Bar ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. คลิกปุ่ม เริ่ม
  2. คลิก แผงควบคุม
  3. คลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม
  4. ในรายการ ถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนโปรแกรม ให้คลิก Bing Bar แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง
  5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
บันทึกย่อ

ถ้าคุณหาแผงควบคุมไม่พบ ให้คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้ พิมพ์ appwiz.cpl กดปุ่ม ENTER แล้วจึงทำตามขั้นตอนที่ 4 และ 5 ข้างต้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การติดตั้ง Bing Bar

See more videos...