Gelişmiş arama seçenekleri

Aramanızı değiştirmek ve arama sonuçlarınızın daraltılmasına yardımcı olmak için sembolleri kullanın.

Aradığınız şeyi daha kısa sürede bulun. Arama teriminizi veya arama işlevinizi hızla değiştirmek için aşağıdaki sembolleri kullanın:

Sembol İşlev
+ Önünde + sembolü olan terimlerin tümünü içeren web sayfalarını bulur. Genelde yok sayılan terimleri dahil etmenizi de sağlar.
" " Bir ifadedeki tam sözcükleri bulur.
() Bir sözcük grubunu içeren web sayfalarını bulur veya dışarıda bırakır.
AND veya & Terim veya ifadelerin tümünü içeren web sayfalarını bulur.
NOT veya Bir terim veya ifadeyi içeren web sayfalarını dışarıda bırakır.
OR veya | Terimler veya ifadelerden birini içeren web sayfalarını bulur.
Notlar
 • Varsayılan olarak tüm aramalar AND aramasıdır.
 • NOT ve OR işleçlerini büyük harfle yazmanız gerekir. Aksi halde Bing, bunları yaygın olarak tam metin aramasını hızlandırmak için göz ardı edilen sözcükler ve sayılar haline gelmiş gereksiz sözcükler olarak yok sayar.
 • Bu konuda bahsedilen semboller dışındaki gereksiz sözcükler ve tüm noktalama işaretleri, tırnak içinde olmadıkça ya da önlerinde + sembolü bulunmadığı sürece yok sayılır.
 • Arama sonuçlarını almak için yalnızca ilk 10 terim kullanılır.
 • Terim gruplandırması ve Boole işleçleri aşağıdaki tercih edilen sırada desteklenir:
  • ()
  • ""
  • NOT – +
  • AND &
  • OR |
 • OR en düşük önceliğe sahip işleç olduğu için, aramada diğer işleçlerle birleştirildiklerinde OR terimlerini parantez içine alın.
 • Burada anlatılan bazı özellik ve işlevler, ülkenizde veya bölgenizde kullanılamıyor olabilir.

İlgili Konular

Gelişmiş arama anahtar sözcükleri
İşleç Önceliği

See more videos...