Bing arama sonuçlarını nasıl sunar?

Çocuk istismarı, istenmeyen posta, korumalı içerik, lekeleyici içerik, özel içerik veya bazı ülke ya da bölgelerde yetişkinlere yönelik içerik barındıran web sitelerinin veya içeriklerin bağlantılarını ya da sonuçları neden kaldırırız?

Çevrimiçi arama motoru olarak Bing ürününün birincil hedefi, web yayıncıları tarafından üretilen kaliteli içeriğe kolay erişim sağlayarak—kullanıcıları web'deki en ilişkili arama sonuçlarına bağlamaktır. Bunu yapmak için Bing, kullanıcı tarafından başlatılan bir arama veya işlemle ilgili arama sonuçları kümesi olarak görüntülenecek yeni ve güncelleştirilmiş sayfaların (ya da URL'lerin) dizinini oluşturmak için otomatik olarak web'de gezinir. Bu sayfaların içeriği; web siteleri, görüntüler, videolar, belgeler ve diğer öğeler gibi çeşitli çevrimiçi kaynaklara ve içeriklere başvurabilir ya da bu kaynak ve içerikleri barındırabilir. Arama sonuçları, girdiğiniz arama terimlerini dizinimizdeki sonuçlarla eşleştirmek için bilgisayar algoritmaları kullanılarak oluşturulur. Genelde, görüntülenen arama sonucu koleksiyonunun elimizden gelen en kapsamlı ve en kullanışlı koleksiyonunu sağlamaya çalışırız. En ilişkili ve kullanışlı sonuçlar sağlamak için algoritmalar tasarlar—ve sürekli olarak bu algoritmalarımızı iyileştirmeye—devam ederiz.

Algoritmik odaklı bir hizmet olarak Bing, dizinlenmiş web sitelerinin çalışmasını veya tasarımını denetlemez ve dizinlenmiş web sitelerinin ne yayınladığı üzerinde bir denetimi yoktur. Web sitesi, bilgileri web'de kullanılabilir hale getirmeye ve gezinenlerin kullanımına sunmaya devam ettiği sürece, genellikle bu bilgiler Bing veya diğer arama hizmetleri aracılığıyla kullanılabilir.

Not

Bilgiler o web sitesinden kaldırılmışsa, ancak Bing arama sonuçlarında hala gösteriliyorsa, sayfayı veya güncel olmayan önbelleği kaldırma isteğinde bulunmak için İçerik Kaldırma Aracı'nı kullanabilirsiniz. İçerik Kaldırma Aracı hakkında daha fazla bilgi almak için Bing Web Uzmanı Yardım ve Nasıl Yapılır bölümüne gidin.

Microsoft ifade özgürlüğüne saygı duyar. Microsoft, kalite, güvenlik, kullanıcı talebi, ilişkili yasalar ve/veya kamu politikası endişelerinin söz konusu olduğu sınırlı durumlarda bireylerden, işletmelerden ve devletlerden içerik kaldırma istekleri alırsa Bing, sonuçları kaldırabilir, kullanıcıları belirli riskler hakkında bilgilendirebilir veya kullanıcılara içeriklerini uyarlama seçenekleri sağlayabilir. Bing, Bing kullanıcılarının ilgili bilgilere erişimini kısıtlamasını önlemek için arama sonuçlarının kaldırılmasını dar bir durum ve koşul kümesiyle sınırlar.

Aşağıda, Bing ürününün bunu nasıl ve ne zaman yaptığı açıklanmaktadır. Arama sonuçları kaldırıldığında Bing, kaldırma işlemi hakkında şeffaf olmaya çalışır. Kullanıcılara, sayfanın altındaki arama sonuçlarını kaldırma bildirimi sağlanması da buna dahildir. Ayrıca Microsoft İçerik Kaldırma İstekleri Raporu parçası olarak, Bing tarafından arama sonuçlarının kaldırılmasıyla ilgili bilgiler yayınlanır.

Devletlerin, bireylerin veya diğerlerinin yasal istekleri

Belirli ülkeler, arama hizmeti sağlayıcıları için geçerli olan yasa veya düzenlemelere sahiptir ve belirli dizinlenmiş sayfalara erişimin kaldırılmasını gerektirir. Bu yasaların bazıları, belirli birey veya mercilerin sonuçların kaldırılmasını talep etmesine izin verirken (örn. telif hakkı ihlali, iftira, hakaret, kimliği açığa çıkaran bilgiler, nefret söylemi veya diğer kişisel haklar için) bazılarıysa devlet tarafından yönetilir ve uygulanır.

Microsoft bir istek veya talep aldığında Bing, ifade özgürlüğü desteği ve ilişkili içeriklere ücretsiz erişim desteği ile yerel yasalara uygunluğu dengeler. İstek veya talebin nedeni ve dayanağı, istekte bulunan tarafın yetki veya hakları, ifade özgürlüğüyle ilgili geçerli politikalarımız ve kullanıcılarımıza sunduğumuz taahhütlerimiz de dahil olmak üzere, isteği ya da talebi gözden geçirip değerlendiririz ve söz konusu içeriğe erişimin kaldırılıp kaldırılmayacağını ve ne ölçüde kaldırılacağını belirleriz.

Genel yaklaşımlarla yasal istek alanları örnekleri

Çocuk istismarı içerikleri

Çocuk istismarı içeriklerinin üretim ve dağıtımı ile bu içeriklere erişim, evrensel olarak suç kabul edilir ve genel olarak yasa dışıdır. Ne yazık ki çocuk istismarı yeni bir sorun değil; ancak web, çocuklara karşı suç işleyecek kişilere yeni fırsatlar sunuyor. Bing, bu korkunç içeriklerin çevrimiçi yayılmasının durdurulmasına yardımcı olmak için teknoloji ve sektör gruplarındaki, yasa uygulamasındaki ve resmi ve resmi olmayan kuruluşlardaki diğer kişilerle birlikte çalışır. Bunu yapmak için kullandığımız yöntemlerden biri, güvenilir kurumlar tarafından incelenmiş (veya Microsoft PhotoDNA aracılığıyla belirlenmiş) ve çocuk istismarı ve cinsel tacizi içerdiği veya çocuk istismarı ve cinsel tacizi ile ilgili olduğu anlaşılmış olan sayfaları kaldırmaktır.

Özellikle, İnternet İzleme Kurumu (BK), NCMEC (ABD) ve FSM (Almanya) tarafından, dürüstlük kuralı kararında çocuk istismarı içeriğini barındırdıkları veya çocuk istismarı içeriğine erişim sağladıkları belirlenmiş olan sayfaları dizinimizden kaldırıyoruz. Bu bağlantıların görüntülenen arama sonuçlarından kaldırılması, içeriklerin web'den erişilmelerini veya Bing dışındaki yollarla bulunmalarını engellemez, ancak arama yapanların şansını azaltır ve bu içeriği satanların işini zorlaştırır.

Telif hakkı ihlali

Bing, telif hakkı da dahil, fikri mülkiyete saygıyı teşvik eder ve kullanıcıların geçerli telif hakkı yasaları kapsamında izin verilebilecek kullanımlarda bulunma hakkına da saygı duyar. Bing, telif hakkı sahibinden veya yetkili temsilcisinden yasal olarak yeterli ölçüde bir telif hakkı ihlali bildirimi almamız koşuluyla, telif hakkıyla korunan içerik sahibinin haklarını ihlal eden içerikler barındıran web sayfalarının bağlantılarını arama sonuçlarından kaldırabilir.

Hak sahibiyseniz ve Bing tarafından bağlantılandırılan bir web sitesi içeriğiyle ya da bir Bing reklamıyla ilgili fikri mülkiyet endişeniz varsa İhlal Bildirme sayfası bağlantımıza bakın.

Kalite, güvenlik ve kullanıcı talebi

Kalite, güvenlik ve kullanıcılarımızın ne istediğiyle ilgili belirli koşullarda Bing, belirli sonuçları kaldırmaya karar verebilir veya kullanıcıları uyarabilir ya da eğitebilir veya sonuçları uyarlama seçenekleri sağlayabiliriz.

Kalite, güvenlik ve kullanıcı talebi örnekleri

İstenmeyen posta

Bing dizininde yakalanan bazı sayfaların kullanıcılara az veya hiçbir fayda sağlamadığı anlaşılıyor ve daha uygun bilgiler sunan sayfalarla ilgili olan yakınlıklarını bozmak için arama ve reklam sistemlerinin çalışma şeklini yapay olarak kullanan özelliklere sahip olabiliyorlar. Bu sayfalardan bazılarında yalnızca reklamlar ve/veya çoğunlukla reklam içeren diğer web sitelerine bağlantılar bulunur ve aramanın konusu ile ilgili hiçbir yüzeysel içerik bulunmaz ya da yalnızca aramanın konusu ile ilgili yüzeysel içerik bulunur. Kullanıcıların arama deneyimini iyileştirmek ve daha ilişkili içerik sunmak için Bing, bu gibi arama sonuçlarını kaldırabilir veya Bing algoritmalarını arama sonuçlarında daha kullanışlı ve ilişkili sayfalara öncelik verecek şekilde ayarlayabilir.

Samimi görüntülerin karşılıklı kabul olmadan dağıtılması da dahil, hassas kişisel bilgiler

Zaman zaman genel kullanıma açık web sayfaları, tanımlanan kişinin rızası olmadan yayınlanan hassas kişisel bilgileri kasten veya kasıtsız olarak ya da güvenlik veya gizlilik riskleri oluşturan koşullarda içerebilir. Örnek olarak; özel kayıtlar, özel telefon numaraları, kimlik numaraları vb. bilgilerin yanlışlıkla yayınlanması ya da e-posta parolaları, oturum açma bilgileri, kredi kartı numaraları veya sahtekarlık ya da bilgisayar korsanlığı için kullanılması amaçlanan diğer verilerin kasıtlı ve kötü amaçlı olarak yayınlanması verilebilir. Doğrulama üzerine Bing bu tür arama sonuçlarını kaldıracaktır.

Başka bir örnek de, birisinin başka birisinin yetişkinlere yönelik görüntülerini, o kişinin izni olmadan çevrimiçi paylaşmasıdır. Kültürel açıdan bu, birisinin gizliliğinin ihlali olup yaygın olarak "intikam pornosu" olarak ifade edilir. Kurbanların, görüntülerinin ve gizliliğinin denetimini geri eline geçirmesine yardımcı olmak için inceleme sonrasında Bing, intikam pornosu fotoğraflarının ve videolarının bağlantılarını arama sonuçlarından kaldırabilir. Yetkisiz çevrimiçi fotoğraf ve videoları bildirmek için kurbanlar, raporlama web sayfamızda bir formu doldurmalıdır.

Formda belirtildiği gibi Bing, ilişkili bir arama sonucunu kaldırmış olsa bile bilgiler web'de kullanılabilir olarak kalır. Web sitesi sahibi, yayınladığı bilgilerle ilgili gizlilik endişelerine yanıt verecek en iyi konumdadır ve form, kurbanları web'den içeriği kaldırmak için bu web sitesi sahipleriyle iletişim kurması için yönlendirir.

Yetişkinlere yönelik içerik

Bing, çoğu kullanıcının arama sonuçlarına uygulanmasını istedikleri yetişkinlere yönelik içeriğin filtrelenme türünü ayarlamasını sağlayan Güvenli Arama ayarlarını sunar. Bing, istenmediğinde saldırgan veya zararlı olabilecek içerikler sunulmasının önlenmesini ister. Varsayılan olarak çoğu ülke veya bölgede Güvenli Arama, görsel olarak açık arama sonuçlarını kısıtlayıp açık metinleri kısıtlamayan Orta düzeye ayarlıdır.

Not

Farklı ülke veya bölgelerin, yetişkinlere yönelik içeriklerin (ya da yetişkinlere yönelik içeriğe erişen arama sonuçlarının) görüntülenmesiyle ilgili farklı yerel adetleri, dini veya kültürel normları ya da yerel yasaları olabilir. Bu, bazı ülke veya bölgelerde Bing için varsayılan Güvenli Arama ayarlarını etkileyebilir. İlgili yerel yasalar, adetler ve normlar değişip geliştikçe bu ayarları yeniden değerlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Uyarılar (yasa dışı ilaç satışı, kötü amaçlı yazılımlar)

Güvenli olmayan, sahte ve diğer yasa dışı ilaçların (yasa dışı ilaçlar) çevrimiçi satın alınması veya kötü amaçlı yazılımlar içerdiğinden şüphelenilen sitelere erişilmesi nedeniyle kamuya yönelik ciddi bir zarar riski olduğunda Bing, kullanıcılarımızın bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak ister. Bu hedefi göz önünde bulundurarak, kullanıcılarımıza güvenli olmayan siteleri ziyaret etmenin tehlikeleri hakkında daha fazla bilgi vermek için Bing.com adresinde bir dizi uyarı sağlarız. Kullanıcının siteleri ziyaret etmesini önlemeyiz. Ancak uyarı, kullanıcıları riskler konusunda ikaz eder ve kullanıcının güvenli bir çevrimiçi eczane seçme ile ilgili daha fazla bilgi edinebileceği kaynakların bağlantılarını sağlar.

Yasa dışı ilaçlar söz konusu olduğunda, bir Bing kullanıcısı, FDA tarafından ABD kullanıcılarına tehlikeli olabilecek, onaylanmamış ve yanlış markalı reçete ilaçlarını sunma gibi yasa dışı aktivitelerde bulunmuş sahte çevrimiçi eczane olarak alıntılanan bir ilaç sitesini seçerse bu uyarı görüntülenir.

İlgili Konular

Önbelleğe alınmış sayfaları Bing'den kaldır
İçeriği Bing'den kaldırmak için istek gönder
Yetişkinlere yönelik veya saldırgan içeriği bildir
Güvenli Arama ile yetişkinlere yönelik içeriği engelleme

See more videos...